Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.04.2020 - 03.04.2020
Дата размещения: 18.12.2019

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:

Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy narody: polski i białoruski. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

Losy Białorusinów i Polaków od stuleci krzyżowały się, dając nowe bodźce pobudzające wyobraźnię i stymulujące do inwencji twórczej. Wielu wybitnych polskich działaczy narodowych, pisarzy, twórców urodziło się na ziemiach obecnej Białorusi, a białoruskich – w granicach państwa polskiego, co zachęca badaczy po obu stronach granicy do nowych poszukiwań i nowego oglądu relacji polsko-białoruskich.

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w sekcjach.

Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne oraz 15-minutowe wystąpienia w sekcjach.

Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać do 15 lutego 2020 roku na adres e-mailowy organizatorów: konferencjakb@gmail.com.

Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych i obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu, uroczystą kolację, przerwy kawowe. Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 1 marca 2020 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zaocznego udziału w konferencji przy opłacie konferencyjnej w wysokości 150 złotych. Jednakże uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje publikacji tekstu. Opublikowanie artykułu zależy od pozytywnych recenzji recenzentów.

Uczestnicy konferencji sami dokonują rezerwacji noclegów w hotelach. Oto hotele usytuowane najbliżej miejsca konferencji (konieczna rezerwacja z dużym wyprzedzeniem):
− Hotel Sokrates, http://www.hotelsokrates.uw.edu.pl/;
− Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN, http://www.ifpan.edu.pl/pokojegoscinne/.

Przewidywany jest druk artykułów w recenzowanej i punktowanej (80 pkt) monografii wydanej pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
dr hab. Radosław Kaleta
dr Katarzyna Drozd
dr Volha Tratsiak
mgr Iryna Aheyeva
mgr Maryla Chaustowicz
mgr Anna Siwirska

(informacja Organizatorów)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.02.2020
Оплата:
300 zł
Дата размещения:
18 декабря 2019; 20:26 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
25 марта 2020; 16:16 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах