Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.04.2020 - 03.04.2020
Added on: 18.12.2019

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy narody: polski i białoruski. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

Losy Białorusinów i Polaków od stuleci krzyżowały się, dając nowe bodźce pobudzające wyobraźnię i stymulujące do inwencji twórczej. Wielu wybitnych polskich działaczy narodowych, pisarzy, twórców urodziło się na ziemiach obecnej Białorusi, a białoruskich – w granicach państwa polskiego, co zachęca badaczy po obu stronach granicy do nowych poszukiwań i nowego oglądu relacji polsko-białoruskich.

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w sekcjach.

Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne oraz 15-minutowe wystąpienia w sekcjach.

Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać do 15 lutego 2020 roku na adres e-mailowy organizatorów: konferencjakb@gmail.com.

Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych i obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu, uroczystą kolację, przerwy kawowe. Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 1 marca 2020 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zaocznego udziału w konferencji przy opłacie konferencyjnej w wysokości 150 złotych. Jednakże uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje publikacji tekstu. Opublikowanie artykułu zależy od pozytywnych recenzji recenzentów.

Uczestnicy konferencji sami dokonują rezerwacji noclegów w hotelach. Oto hotele usytuowane najbliżej miejsca konferencji (konieczna rezerwacja z dużym wyprzedzeniem):
− Hotel Sokrates, http://www.hotelsokrates.uw.edu.pl/;
− Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN, http://www.ifpan.edu.pl/pokojegoscinne/.

Przewidywany jest druk artykułów w recenzowanej i punktowanej (80 pkt) monografii wydanej pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
dr hab. Radosław Kaleta
dr Katarzyna Drozd
dr Volha Tratsiak
mgr Iryna Aheyeva
mgr Maryla Chaustowicz
mgr Anna Siwirska

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2020
Fee:
300 zł

See also

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

10.09.2019

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę” / międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna

17 października w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna "Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy". Organizatorami konferencji są Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG oraz Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.