Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.04.2020 - 03.04.2020
Added on: 18.12.2019

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy narody: polski i białoruski. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

Losy Białorusinów i Polaków od stuleci krzyżowały się, dając nowe bodźce pobudzające wyobraźnię i stymulujące do inwencji twórczej. Wielu wybitnych polskich działaczy narodowych, pisarzy, twórców urodziło się na ziemiach obecnej Białorusi, a białoruskich – w granicach państwa polskiego, co zachęca badaczy po obu stronach granicy do nowych poszukiwań i nowego oglądu relacji polsko-białoruskich.

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w sekcjach.

Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne oraz 15-minutowe wystąpienia w sekcjach.

Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać do 15 lutego 2020 roku na adres e-mailowy organizatorów: konferencjakb@gmail.com.

Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych i obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu, uroczystą kolację, przerwy kawowe. Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 1 marca 2020 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zaocznego udziału w konferencji przy opłacie konferencyjnej w wysokości 150 złotych. Jednakże uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje publikacji tekstu. Opublikowanie artykułu zależy od pozytywnych recenzji recenzentów.

Uczestnicy konferencji sami dokonują rezerwacji noclegów w hotelach. Oto hotele usytuowane najbliżej miejsca konferencji (konieczna rezerwacja z dużym wyprzedzeniem):
− Hotel Sokrates, http://www.hotelsokrates.uw.edu.pl/;
− Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN, http://www.ifpan.edu.pl/pokojegoscinne/.

Przewidywany jest druk artykułów w recenzowanej i punktowanej (80 pkt) monografii wydanej pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
dr hab. Radosław Kaleta
dr Katarzyna Drozd
dr Volha Tratsiak
mgr Iryna Aheyeva
mgr Maryla Chaustowicz
mgr Anna Siwirska

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2020
Fee:
300 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.