Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.10.2021 - 22.10.2021
Added on: 30.03.2021

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne. Z okazji 65-lecia Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Type of the event:
Conference

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową w trybie online.

Zdj. Daria Shevtsova z Pexels

Planowana Konferencja, podobnie jak poprzednie prowadzone przez Katedrę, odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w sekcjach. Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne (w trybie stacjonarnym lub zdalnym) oraz 15-minutowe wystąpienia w sekcjach (w trybie zdalnym). Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy і tekst artykułu należy nadsyłać do 15 września 2021 roku na adres e-mailowy organizatorów: konferencjakb@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych i obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu i zaświadczenie o uczestnictwie. Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 15 września 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zaocznego udziału w konferencji przy opłacie konferencyjnej w wysokości 100 złotych. Jednakże uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje publikacji tekstu. Opublikowanie artykułu zależy od pozytywnych recenzji recenzentów. Przewidywany jest druk artykułów w recenzowanej i punktowanej monografii wydanej pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego (20 pkt za artykuł).

Zaproszenie Organizatorów

Information

Application deadline for speakers:
15.09.2021
Application deadline for participants:
15.09.2021
Fee:
200 zł
Added on:
30 March 2021; 20:52 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
1 May 2021; 20:43 (Mariola Wilczak)

See also

18.12.2019

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy narody: polski i białoruski. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

13.12.2018

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia".

04.07.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literaturoznawstwa Ukraińskiego i Komparatystyki, Katedra Języka Ukraińskiego, Katedra Filozofii i Politologii Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku, Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego i Obcego Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”, która odbędzie się 18 października 2021 r.  Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się online.

27.09.2021

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XIX konferencję PTR zatytułowaną Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.