Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.10.2021 - 22.10.2021
Data dodania: 30.03.2021

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne. Z okazji 65-lecia Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową w trybie online.

Zdj. Daria Shevtsova z Pexels

Planowana Konferencja, podobnie jak poprzednie prowadzone przez Katedrę, odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w sekcjach. Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne (w trybie stacjonarnym lub zdalnym) oraz 15-minutowe wystąpienia w sekcjach (w trybie zdalnym). Językami konferencji są: białoruski, polski, angielski, rosyjski.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy і tekst artykułu należy nadsyłać do 15 września 2021 roku na adres e-mailowy organizatorów: konferencjakb@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych i obejmuje: udział w konferencji, druk artykułu i zaświadczenie o uczestnictwie. Osoby chcące otrzymać fakturę powinny poprosić jednostkę wysyłającą na konferencję o dokonanie przelewu z konta jednostki (a nie prywatnego konta uczestnika konferencji). Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 15 września 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość zaocznego udziału w konferencji przy opłacie konferencyjnej w wysokości 100 złotych. Jednakże uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje publikacji tekstu. Opublikowanie artykułu zależy od pozytywnych recenzji recenzentów. Przewidywany jest druk artykułów w recenzowanej i punktowanej monografii wydanej pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego (20 pkt za artykuł).

Zaproszenie Organizatorów

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.09.2021
Data zgłaszania uczestników:
15.09.2021
Opłata:
200 zł
Data dodania:
30 marca 2021; 20:52 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
1 maja 2021; 20:43 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

18.12.2019

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy narody: polski i białoruski. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości.

13.12.2018

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia".

04.07.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literaturoznawstwa Ukraińskiego i Komparatystyki, Katedra Języka Ukraińskiego, Katedra Filozofii i Politologii Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku, Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego i Obcego Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”, która odbędzie się 18 października 2021 r.  Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się online.

27.09.2021

Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Katedrą Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na XIX konferencję PTR zatytułowaną Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.