Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.05.2016
Дата размещения: 15.03.2016

Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym.

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin
Организаторы:

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP na Wydziale Humanistycznym reprezentowany przez prof. dr hab. BarbaręBonieckąi Zakład Dziennikarstwa na Wydziale Politologii reprezentowany przez dr AnnęGranat zapraszają na konferencję z cyklu „Recepcja mediów” (trzecią z kolei), która będzie poświęcona wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na uczniów od 13 roku życia.

Ze względu na interdyscyplinarny i środowiskowy charakter konferencji zapraszamy do udziału w niej zarówno badaczy: psychologów, pedagogów, medioznawców, językoznawców, socjologów, filozofów, a nawet przedstawicieli nauk medycznych, jak i nauczycieli-praktyków języka polskiego, etyki, informatyki, a także działaczy organizacji
i fundacji związanych z szeroko rozumianą edukacją medialną.

Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty, a także wnioski płynące z obrad posłużą jako wartościowy głos w dyskusji nad rolą środków masowego przekazu w funkcjonowaniu społecznym młodzieży oraz potwierdzą niewątpliwą i od lat zgłaszaną przez naukowców i nauczycieli potrzebę wprowadzenia do szkół przedmiotu medialnego bądź odpowiedniej ścieżki przedmiotowej, dzięki której młodzież uczyłaby się o środkach masowego przekazu w sposób programowy.

Liczymy także na to, że uczestnicy konferencji jako współautorzy zechcą partycypować w publikacji czwartego tomu z serii „Recepcja mediów”, stanowiącej spójną całość, gdyż zawierającej opracowania zagadnień związanych z odbiorem przekazu medialnego przez kolejne grupy wieku: od dzieci przedszkolnych, szkolnych i teraz – młodzież w wieku szkolnym.

Będziemy wdzięczne za zgłoszenie tematu wystąpienia i deklarację udziału
w spotkaniu oraz wpłatę do 9 kwietnia 2017 roku. Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 350 zł.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Kontakt z organizatorami konferencji i zgłoszenia możliwesą drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej.

Dr Anna Granat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Zakład Dziennikarstwa

Wydział Politologii

pl. Litewski 5, p. 204

20-080 Lublin

agranat@interia.eu

 

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej; Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 222

20-031 Lublin

e-mail: barbara.boniecka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dr Anna Granat

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
20.03.2016 22:30
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах