Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.05.2016
Added on: 15.03.2016

Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym.

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP na Wydziale Humanistycznym reprezentowany przez prof. dr hab. BarbaręBonieckąi Zakład Dziennikarstwa na Wydziale Politologii reprezentowany przez dr AnnęGranat zapraszają na konferencję z cyklu „Recepcja mediów” (trzecią z kolei), która będzie poświęcona wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na uczniów od 13 roku życia.

Ze względu na interdyscyplinarny i środowiskowy charakter konferencji zapraszamy do udziału w niej zarówno badaczy: psychologów, pedagogów, medioznawców, językoznawców, socjologów, filozofów, a nawet przedstawicieli nauk medycznych, jak i nauczycieli-praktyków języka polskiego, etyki, informatyki, a także działaczy organizacji
i fundacji związanych z szeroko rozumianą edukacją medialną.

Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty, a także wnioski płynące z obrad posłużą jako wartościowy głos w dyskusji nad rolą środków masowego przekazu w funkcjonowaniu społecznym młodzieży oraz potwierdzą niewątpliwą i od lat zgłaszaną przez naukowców i nauczycieli potrzebę wprowadzenia do szkół przedmiotu medialnego bądź odpowiedniej ścieżki przedmiotowej, dzięki której młodzież uczyłaby się o środkach masowego przekazu w sposób programowy.

Liczymy także na to, że uczestnicy konferencji jako współautorzy zechcą partycypować w publikacji czwartego tomu z serii „Recepcja mediów”, stanowiącej spójną całość, gdyż zawierającej opracowania zagadnień związanych z odbiorem przekazu medialnego przez kolejne grupy wieku: od dzieci przedszkolnych, szkolnych i teraz – młodzież w wieku szkolnym.

Będziemy wdzięczne za zgłoszenie tematu wystąpienia i deklarację udziału
w spotkaniu oraz wpłatę do 9 kwietnia 2017 roku. Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 350 zł.

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Kontakt z organizatorami konferencji i zgłoszenia możliwesą drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej.

Dr Anna Granat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Zakład Dziennikarstwa

Wydział Politologii

pl. Litewski 5, p. 204

20-080 Lublin

agranat@interia.eu

 

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej; Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 222

20-031 Lublin

e-mail: barbara.boniecka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dr Anna Granat

Prof. dr hab. Barbara Boniecka

Information

Application deadline for speakers:
20.03.2016 22:30

See also

22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

19.02.2017

Nauczanie praktyczne w naukach społecznych. Edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne

Praktyczne nauczanie w naukach społecznych jest bardzo modne, jak i konieczne. Od kilku lat można zaobserwować w Polsce tendencję do wdrażania tak zwanej metody projektowej. Szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych projekty coraz częściej zastępują stresujące egzaminy i zaliczenia. Jednak nowe media wymuszają na wykładowcach ciągłe dokształcanie i stosowanie dużo bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć. Wymiana doświadczeń wykładowców-praktyków w tym zakresie wydaje się koniecznością. W trakcie konferencji chcemy poruszyć wiele zagadnień praktycznych, które przekładają się bezpośrednio na jakość nauczania, nie tylko w szkołach wyższych.

07.04.2016

Edukacja polonistyczna – metamorfozy

Pracownicy Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.