Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 16.07.2018
Заявки принимаются до:

Specjalista ds. monitorowania i kontroli jakości pracy szkół

Местность:
Poznań
Области:
edukacja

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie kadry dydaktycznej i dyrektorów.

BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:

 • opracowywanie i aktualizacje procedur prowadzenia dokumentacji szkolnej
 • planowanie i weryfikacja zadań w obszarze systemu monitorowania i kontroli jakości pracy szkół
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w szkołach (2 wyjazdy 3-4 dniowe w miesiącu)
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji po przeprowadzonych kontrolach

OCZEKIWANIA:

 • znajomość przepisów oświatowych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kontroli
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych
 • odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • obiektywizm w ocenie i przekazywaniu informacji o kontrolowanej jednostce
 • otwartość i komunikatywność
 • preferowane wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze oświatowym, edukacyjnym)

PRACUJĄC Z NAMI MOŻESZ LICZYĆ NA:

 • pełen etat w ramach umowy o pracę
 • atmosferę opartą na współpracy, zaufaniu i dzieleniu się wiedzą
 • dodatkowe dni wolne, ubezpieczenie NNW i pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach, atrakcyjne zniżki na kształcenie w ramach oferty holdingu TEB
 • lokalizację biura w centrum Poznania


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.
 

APLIKUJ >>

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych klikając przycisk "Aplikuj". Przesłanie dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli.

Administratorem danych osobowych jest CRE Edicon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-891), ul. T. Kościuszki 57.

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia),
 3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail:  iod@edicon.pl

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO , gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:

1. realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

2. w zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych,

3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.

Информация

Дата размещения:
16 июля 2018; 23:18 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
16 июля 2018; 23:18 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

25.06.2018

Asystent w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko asystenta w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów. Podstawowe obowiązki: 1) gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych; 2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu oraz przyjmowania darowizn muzealiów; 3) digitalizacja zbiorów, archiwizowanie plików źródłowych i udostępnianie w domenie publicznej; 4) inne zadania pomocnicze w ramach prac Działu.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах