Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 16.07.2018
Deadline for submitting applications:

Specjalista ds. monitorowania i kontroli jakości pracy szkół

Cities/towns:
Poznań
Fields:
edukacja

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie kadry dydaktycznej i dyrektorów.

BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:

 • opracowywanie i aktualizacje procedur prowadzenia dokumentacji szkolnej
 • planowanie i weryfikacja zadań w obszarze systemu monitorowania i kontroli jakości pracy szkół
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w szkołach (2 wyjazdy 3-4 dniowe w miesiącu)
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji po przeprowadzonych kontrolach

OCZEKIWANIA:

 • znajomość przepisów oświatowych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kontroli
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych
 • odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • obiektywizm w ocenie i przekazywaniu informacji o kontrolowanej jednostce
 • otwartość i komunikatywność
 • preferowane wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze oświatowym, edukacyjnym)

PRACUJĄC Z NAMI MOŻESZ LICZYĆ NA:

 • pełen etat w ramach umowy o pracę
 • atmosferę opartą na współpracy, zaufaniu i dzieleniu się wiedzą
 • dodatkowe dni wolne, ubezpieczenie NNW i pakiet medyczny na preferencyjnych warunkach, atrakcyjne zniżki na kształcenie w ramach oferty holdingu TEB
 • lokalizację biura w centrum Poznania


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.
 

APLIKUJ >>

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych klikając przycisk "Aplikuj". Przesłanie dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli.

Administratorem danych osobowych jest CRE Edicon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-891), ul. T. Kościuszki 57.

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia),
 3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail:  iod@edicon.pl

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO , gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:

1. realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

2. w zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych,

3. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.

Information

Added on:
16 July 2018; 23:18 (Sylwia Pikula)
Edited on:
16 July 2018; 23:18 (Sylwia Pikula)

See also

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

25.06.2018

Asystent w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko asystenta w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów. Podstawowe obowiązki: 1) gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych; 2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu oraz przyjmowania darowizn muzealiów; 3) digitalizacja zbiorów, archiwizowanie plików źródłowych i udostępnianie w domenie publicznej; 4) inne zadania pomocnicze w ramach prac Działu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.