Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 13.03.2022

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży

Учреждения:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Руководящий инстанция)
Участники:
Области:
Kulturoznawstwo | Językoznawstwo

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży (OJiKM) to miejsca, w którym gromadzi się słowa, wyrażenia, frazy, memy, virale czyli jednostki znaczeniowe istotne dla sposobu komunikacji i stylu bycia współczesnych młodych ludzi. Strona ma na celu popularyzację wiedzy o ich języku, wzorach i sposobach uczestnictwa w kulturze.

Młody człowiek musi odnaleźć się w wielu rolach społeczno-kulturowych. Funkcjonuje jako uczeń, uczestnik życia rodzinnego, rówieśnik, członek wielu społeczności wirtualnych, fan, konsument i prosument, wreszcie współczesny „influencer” – kreator wpływu na innych. Takiej partycypacji w kulturze towarzyszy „produkcja” wielu słów, znaków, tekstów, obrazów. Rodzą się one jako efekt relacji i podejmowanych aktywności zarówno w komunikacji bezpośredniej, jak i tej zapośredniczonej cyfrowo. Niektóre z nich są efemeryczne, inne zaś zostają na dłużej, wchodząc najpierw do języka potocznego, potem ogólnego. Świadczą nie tylko o kreatywności młodzieży, dynamice i jakości zmian kulturowych, ale stanowią także punkt dostępu do sposobu postrzegania świata przez ludzi młodych. Dokumentują standardy przechodzenia przez młodość i wpływ młodych na współczesną kulturę. Z tego powodu Obserwatorium może okazać się pomocną stroną, służąca językowo-kulturowej inkluzji i niwelowaniu międzypokoleniowych barier.

 

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży powstało jako efekt projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”, który został „dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.

 

Zespół Obserwatorium

Kierownik
Anna Wileczek (językoznawstwo)
anna.wileczek@ujk.edu.pl

 

Członkowie

Monika Bator (nauki o kulturze, literaturoznawstwo)
Marzena Marczewska (językoznawstwo)
Joanna Senderska (językoznawstwo)
Dominika Czarnota-Zdybicka (pedagogika)
Małgorzata Pietrzykowska (pedagogika)

strona internetowa
Grzegorz Baran
grzegorz.baran@ujk.edu.pl

Partnerzy

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
 • Uniwersytet Otwarty UJK w Kielcach
 • Stowarzyszenie „IMPAKT”
 • Stowarzyszenie Wesoła 54
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Kielcach

Współpracownicy

 • Ma)rcin Dzikowski, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Anita Jagun, Szkoła Doktorska UJK w Kielcach (filologia angielska, PhD)
 • Bartłomiej Kotowski, UJK w Kielcach (antropologia kultury)
 • Joanna Kozub, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach (filologia polska)
 • Izabella Magdziarz-Ryśkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Piotr Pisiewicz, Impakt (animator kultury)
 • Piotr Raczyński (pedagogika, do 31.01.2022)
 • Anna Róg, UJK w Kielcach (pedagogika społeczna)
 • Rafał Skrok, Zespół Szkół imienia Juliusza Verne’a w Kielcach (filologia polska)
 • Monika Wojtkowiak, UJK w Kielcach (pedagogika)

Rada młodzieżowa

 • Nadia Bis
 • Wiktor Binkowski
 • Zuzanna Duma
 • Amelia Gaborska
 • Aleksandra Gawior
 • Filip Gidel
 • Aleksandra Jarząbek
 • Tomasz Kot
 • Katarzyna Kwas
 • Kinga Mikołajczyk
 • Zuzanna Salwa
 • Antoni Skowroński
 • Victoria Skóra
 • Natalia Świtek
 • Zuzanna Węgrzyn
 • Amelia Wolska
 • Natalia Wojciechowska

Информация

Возможности сотрудничества:
Zapraszamy do współtworzenia strony i zgłaszania swoich propozycji jednostek semantycznych, które mają wpływ na współczesny język i kulturę młodzieżową. Zostaną one opracowane przez zespól Obserwatorium i zamieszczone na stronie internetowej.
Опубликовал:
Дата размещения:
13 марта 2022; 23:29 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
13 марта 2022; 23:31 (Magdalena Płusa)

Смотреть также

06.01.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. 

13.09.2018

Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

17.10.2015

Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

Projekt poświęcony jest romantycznemu i poromantycznemu rozumieniu kategorii pamięci w kulturze polskiej. Zgodnie z hipotezą badawczą dr Marca stanowi ona rodzaj języka, który wykształcił się w Polsce w pierwszej połowie XX wieku i wywiera do dziś ogromny wpływ na życie polityczne i społeczne. Językiem tym rządzą określone reguły, to znaczy pamięć jest w nich immanentnie powiązana z takimi kategoriami jak powinność, obowiązek, odpowiedzialność, grzech i wina, a więc jest rozumiana na sposób religijny. Studia nad pamięcią jako językiem różnią się zasadniczo od studiów nad pamięcią historyczną w dotychczasowym jej rozumieniu. Pozwolą wzbogacić zarówno metodologię badań nad historią kultury polskiej, jak lepiej zrozumieć wiele jej aspektów.

04.10.2021

Słownik tańca XX i XXI wieku

Przedmiotem zespołowych badań źródłowych w ramach niniejszego projektu jest szeroko pojmowana sztuka tańca i kultura taneczna w XX i XXI wieku. Celem naukowym jest opracowanie Słownika tańca XX i XXI wieku, który stanowić będzie pierwsze polskie kompendium wiedzy na temat tańca – jego estetyki, form, technik i twórców.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах