Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 13.03.2022

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży

Institutions:
Fields:
Kulturoznawstwo | Językoznawstwo

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży (OJiKM) to miejsca, w którym gromadzi się słowa, wyrażenia, frazy, memy, virale czyli jednostki znaczeniowe istotne dla sposobu komunikacji i stylu bycia współczesnych młodych ludzi. Strona ma na celu popularyzację wiedzy o ich języku, wzorach i sposobach uczestnictwa w kulturze.

Młody człowiek musi odnaleźć się w wielu rolach społeczno-kulturowych. Funkcjonuje jako uczeń, uczestnik życia rodzinnego, rówieśnik, członek wielu społeczności wirtualnych, fan, konsument i prosument, wreszcie współczesny „influencer” – kreator wpływu na innych. Takiej partycypacji w kulturze towarzyszy „produkcja” wielu słów, znaków, tekstów, obrazów. Rodzą się one jako efekt relacji i podejmowanych aktywności zarówno w komunikacji bezpośredniej, jak i tej zapośredniczonej cyfrowo. Niektóre z nich są efemeryczne, inne zaś zostają na dłużej, wchodząc najpierw do języka potocznego, potem ogólnego. Świadczą nie tylko o kreatywności młodzieży, dynamice i jakości zmian kulturowych, ale stanowią także punkt dostępu do sposobu postrzegania świata przez ludzi młodych. Dokumentują standardy przechodzenia przez młodość i wpływ młodych na współczesną kulturę. Z tego powodu Obserwatorium może okazać się pomocną stroną, służąca językowo-kulturowej inkluzji i niwelowaniu międzypokoleniowych barier.

 

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży powstało jako efekt projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”, który został „dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.

 

Zespół Obserwatorium

Kierownik
Anna Wileczek (językoznawstwo)
anna.wileczek@ujk.edu.pl

 

Członkowie

Monika Bator (nauki o kulturze, literaturoznawstwo)
Marzena Marczewska (językoznawstwo)
Joanna Senderska (językoznawstwo)
Dominika Czarnota-Zdybicka (pedagogika)
Małgorzata Pietrzykowska (pedagogika)

strona internetowa
Grzegorz Baran
grzegorz.baran@ujk.edu.pl

Partnerzy

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
 • Uniwersytet Otwarty UJK w Kielcach
 • Stowarzyszenie „IMPAKT”
 • Stowarzyszenie Wesoła 54
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Kielcach

Współpracownicy

 • Ma)rcin Dzikowski, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Anita Jagun, Szkoła Doktorska UJK w Kielcach (filologia angielska, PhD)
 • Bartłomiej Kotowski, UJK w Kielcach (antropologia kultury)
 • Joanna Kozub, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach (filologia polska)
 • Izabella Magdziarz-Ryśkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Piotr Pisiewicz, Impakt (animator kultury)
 • Piotr Raczyński (pedagogika, do 31.01.2022)
 • Anna Róg, UJK w Kielcach (pedagogika społeczna)
 • Rafał Skrok, Zespół Szkół imienia Juliusza Verne’a w Kielcach (filologia polska)
 • Monika Wojtkowiak, UJK w Kielcach (pedagogika)

Rada młodzieżowa

 • Nadia Bis
 • Wiktor Binkowski
 • Zuzanna Duma
 • Amelia Gaborska
 • Aleksandra Gawior
 • Filip Gidel
 • Aleksandra Jarząbek
 • Tomasz Kot
 • Katarzyna Kwas
 • Kinga Mikołajczyk
 • Zuzanna Salwa
 • Antoni Skowroński
 • Victoria Skóra
 • Natalia Świtek
 • Zuzanna Węgrzyn
 • Amelia Wolska
 • Natalia Wojciechowska

Information

Possibility of cooperation:
Zapraszamy do współtworzenia strony i zgłaszania swoich propozycji jednostek semantycznych, które mają wpływ na współczesny język i kulturę młodzieżową. Zostaną one opracowane przez zespól Obserwatorium i zamieszczone na stronie internetowej.
Published by:
Added on:
13 March 2022; 23:29 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 March 2022; 23:31 (Magdalena Płusa)

See also

15.05.2024

Młode słowa i nowe trendy. Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży – wchodzisz i wiesz!

To projekt realizowany przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z partnerami, mający na celu profesjonalną modernizację strony internetowej Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz działania promocyjne i popularnonaukowe (w tym wykłady, warsztaty, podcasty/audycje), skierowane do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych (rodzice, pedagodzy, seniorzy), a także profesjonalistów (w tym obcokrajowców).

06.01.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. 

13.09.2018

Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.