Полонистический бюллетень

Стипендия

Program KK-III, Studium Europy Wschodniej UW
Дата размещения: 09.01.2021
Заявки принимаются до:

Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskigo III– Solidarni z Białorusią

Доннатор/организатор:

Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

  1. zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
  2. zostali zwolnieni z pracy;
  3. byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Stypendium podczas kursu wynosi 1250 zł.

Po ukończeniu kursu języka polskiego lub potwierdzeniu jego znajomości kandydaci będą musieli zrekrutować się na studia na wybranej przez siebie uczelni.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500 zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Przyjmowanie aplikacji trwa od 31 sierpnia 2020 w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc. Komplet dokumentów można przesyłać na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
9 января 2021; 17:15 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 января 2021; 17:15 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах