Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Kelly Lacy z Pexels
Дата размещения: 07.04.2021
Заявки принимаются до: 18.05.2021

Stypendia dla Polonii im. Andersa

Доннатор/организатор:
Целевые аудитории:
Студенты, Ученики

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła program stypendialny umożliwiający młodzieży polonijnej podjęcie studiów w Polsce.

W programie mogą wziąć udział osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, ale też - co jest nowością - osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które cały okres kształcenia odbywały na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wioski w tegorocznym naborze można składać do 18 maja 2021 roku w systemie teleinformatyczny NAWA.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
7 апреля 2021; 15:34 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
7 апреля 2021; 15:34 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

07.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

04.05.2020

Program stypendialny Poland My First Choice – studia II stopnia

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z różnych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

22.03.2022

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах