Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Kelly Lacy z Pexels
Added on: 07.04.2021
Deadline for submitting applications: 18.05.2021

Stypendia dla Polonii im. Andersa

Target groups:
Students, Schoolchildren

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła program stypendialny umożliwiający młodzieży polonijnej podjęcie studiów w Polsce.

W programie mogą wziąć udział osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka, ale też - co jest nowością - osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które cały okres kształcenia odbywały na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wioski w tegorocznym naborze można składać do 18 maja 2021 roku w systemie teleinformatyczny NAWA.

Information

Added on:
7 April 2021; 15:34 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 April 2021; 15:34 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.