Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 17.11.2018
Заявки принимаются до: 14.12.2018

STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

Доннатор/организатор:

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje. 

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą kształcenie doktorantów, mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane, najwyżej ocenione, projekty, które przewidują wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, realizujących wybrany program kształcenia oraz realizację działań, mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych, którzy rozpoczną kształcenie w ramach wybranego programu.

W Programie dopuszcza się realizację projektów z udziałem Partnera/Partnerów.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
17 ноября 2018; 22:42 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
17 ноября 2018; 22:56 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах