Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 17.11.2018
Deadline for submitting applications: 14.12.2018

STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje. 

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą kształcenie doktorantów, mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane, najwyżej ocenione, projekty, które przewidują wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, realizujących wybrany program kształcenia oraz realizację działań, mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych, którzy rozpoczną kształcenie w ramach wybranego programu.

W Programie dopuszcza się realizację projektów z udziałem Partnera/Partnerów.

Information

Added on:
17 November 2018; 22:42 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 November 2018; 22:56 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.