Полонистический бюллетень

Стипендия

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels
Дата размещения: 09.05.2021
Заявки принимаются до: 07.06.2021

Stypendia dla poetów i tłumaczy

Доннатор/организатор:
Город:
Warszawa

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasił drugą edycję warszawskiego programu stypendialnego dla poetów i tłumaczek poezji.

Program stypendialny jest częścią obchodów setnych urodzin Julii Hartwig, Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

O stypendium może się ubiegać osoba, która:

- ma za sobą debiut literacki w postaci opublikowanej książki poetyckiej lub przekładu lub publikację w ogólnopolskim magazynie literackim (nie włącza się w to druk we własnym zakresie);

- mieszka w Warszawie.

Kryteria oceny działań twórczych:

- wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna projektu artystycznego,

b) unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych złożonych projektów, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu,

c) realne określenie celu i rezultatu projektu oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji,

d) potencjał projektu w kontekście przedstawionych rekomendacji, dotychczasowej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego przedstawionego w portfolio.

Kwota stypendium wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto na cały okres trwania projektu i jest wypłacana jednorazowo, w kwocie netto, po uprzednim pobraniu przez Organizatora kwot, które jest obowiązany pobrać i odprowadzić jako płatnik podatku i składek przewidzianych prawem.

Wnioski dotyczące stypendiów (zgodne z formularzem dostępnym na stronie SDK) składa się w kancelarii Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie (Rynek Starego Miasta 2) lub drogą mailową na adres: stypendia@sdk.pl. 

Wyniki zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2021 roku.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
9 мая 2021; 12:14 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 мая 2021; 12:14 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах