Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Suzy Hazelwood z Pexels
Added on: 09.05.2021
Deadline for submitting applications: 07.06.2021

Stypendia dla poetów i tłumaczy

Sponsor/organiser:
City/Town:
Warszawa

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasił drugą edycję warszawskiego programu stypendialnego dla poetów i tłumaczek poezji.

Program stypendialny jest częścią obchodów setnych urodzin Julii Hartwig, Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

O stypendium może się ubiegać osoba, która:

- ma za sobą debiut literacki w postaci opublikowanej książki poetyckiej lub przekładu lub publikację w ogólnopolskim magazynie literackim (nie włącza się w to druk we własnym zakresie);

- mieszka w Warszawie.

Kryteria oceny działań twórczych:

- wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna projektu artystycznego,

b) unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych złożonych projektów, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu,

c) realne określenie celu i rezultatu projektu oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji,

d) potencjał projektu w kontekście przedstawionych rekomendacji, dotychczasowej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego przedstawionego w portfolio.

Kwota stypendium wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto na cały okres trwania projektu i jest wypłacana jednorazowo, w kwocie netto, po uprzednim pobraniu przez Organizatora kwot, które jest obowiązany pobrać i odprowadzić jako płatnik podatku i składek przewidzianych prawem.

Wnioski dotyczące stypendiów (zgodne z formularzem dostępnym na stronie SDK) składa się w kancelarii Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie (Rynek Starego Miasta 2) lub drogą mailową na adres: stypendia@sdk.pl. 

Wyniki zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2021 roku.

Information

Added on:
9 May 2021; 12:14 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 May 2021; 12:14 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.