Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 17.11.2018
Заявки принимаются до: 15.01.2019

Stypendium badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора, Другие

Oferta skierowana jest do badaczy z zagranicy, których wiek nie przekracza w roku aplikacji 35 lat i których zainteresowania naukowe wpisują się w tematykę programu badawczego Ziem Zachodnich i Północnych.

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które:

  1. posiadają obywatelstwo inne niż polskie,
  2. nie ukończyły 35 roku życia,
  3. są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych,
  4. prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski,
  5. posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах