Полонистический бюллетень

Стипендия

Źródło: Pixabay.com | Pixabay.com
Дата размещения: 01.03.2020
Заявки принимаются до: 10.03.2020

Stypendium Fundacji Giorgia Ciniego

Międzynarodowe Centrum Nauki i Kultury Włoskiej, wcześniej zwane Vittore Branca, oferuje możliwość uzyskania stypendium w naukach humanistycznych w takich obszarach jak: historia sztuki, historia Wenecji, literatura, muzyka, dramat, badania nad starodrukami, badania porównawcze dotyczące rozwoju cywiliacji i duchowości.

Stypendium kierowane jest do studentów, doktorów, samodzielnych pracowników naukowych, pisarzy i arystów, których celem są badania prowadzone w bibliotekach weneckich.

Każdy aplikujący powinien wysłać CV, formularz aplikacyjny oraz opis projektu z podstawową bibliografią nad adres: centrobranca@cini.it.

Każda aplikacja zostanie oceniona podczas panelu eksperckiego.

Fundacja oferuje współfinansowanie oraz stypendia celem redukcji kosztów pobytu.

Dla literaturoznawców proponuje się następujące obszary badawcze:

- krytyka literacka wczesnego futuryzmu bazująca na dokumentach znajdujących się w Botta Bequest;

- czasopiśmiennictwo wenenckie połowy XVIII wieku;

- XVIII-wieczna „republika piśmiennicza” od Ludovica Antonia Muratoriego to Angela Calogery;

- Giovanni Pascoli i Vittorio Cian: korespondencja między poetami i intelektualistami w początkach XX wieku;

- Gabriele D’Annunzio i „Fiume exploit” (na podstawie dokumentów Frumi Bequest);

- sztuka i literatura we Włoszech, Niemczech i pozostałej części Europy w połowie XX wieku (na podstawie dokumentów Geiger Bequest);

- literatura kobieca i zwrot w kierunku XX wieku: Sibilla Aleramo;

- kręgi literatury włoskiej na początku XX wieku (na podstawie dokumentów Nardi Bequest);

- tradycja wenecjańska w kulturze XX wieku i rola Diega Valeri.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
1 марта 2020; 22:22 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
1 марта 2020; 22:26 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

12.07.2016

Stypendium im. Anny Stadnickiej

Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2016/2017 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.  Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr. Ogłoszenie wyników: 1 października 2016

15.01.2016

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

24.05.2017

Wrocław - stypendia dla doktorantów

Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia doktoranckie przyznawane są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym: stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych; stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych; stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych; stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki; stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

05.10.2016

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie

Fundacja Kościuszkowska ogłasza stypendia i granty dla Polaków na studia, prowadzenie zaawansowanych badań i/lub nauczanie na uniwersytetach i innych instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах