Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Źródło: Pixabay.com | Pixabay.com
Added on: 01.03.2020
Deadline for submitting applications: 10.03.2020

Stypendium Fundacji Giorgia Ciniego

Międzynarodowe Centrum Nauki i Kultury Włoskiej, wcześniej zwane Vittore Branca, oferuje możliwość uzyskania stypendium w naukach humanistycznych w takich obszarach jak: historia sztuki, historia Wenecji, literatura, muzyka, dramat, badania nad starodrukami, badania porównawcze dotyczące rozwoju cywiliacji i duchowości.

Stypendium kierowane jest do studentów, doktorów, samodzielnych pracowników naukowych, pisarzy i arystów, których celem są badania prowadzone w bibliotekach weneckich.

Każdy aplikujący powinien wysłać CV, formularz aplikacyjny oraz opis projektu z podstawową bibliografią nad adres: centrobranca@cini.it.

Każda aplikacja zostanie oceniona podczas panelu eksperckiego.

Fundacja oferuje współfinansowanie oraz stypendia celem redukcji kosztów pobytu.

Dla literaturoznawców proponuje się następujące obszary badawcze:

- krytyka literacka wczesnego futuryzmu bazująca na dokumentach znajdujących się w Botta Bequest;

- czasopiśmiennictwo wenenckie połowy XVIII wieku;

- XVIII-wieczna „republika piśmiennicza” od Ludovica Antonia Muratoriego to Angela Calogery;

- Giovanni Pascoli i Vittorio Cian: korespondencja między poetami i intelektualistami w początkach XX wieku;

- Gabriele D’Annunzio i „Fiume exploit” (na podstawie dokumentów Frumi Bequest);

- sztuka i literatura we Włoszech, Niemczech i pozostałej części Europy w połowie XX wieku (na podstawie dokumentów Geiger Bequest);

- literatura kobieca i zwrot w kierunku XX wieku: Sibilla Aleramo;

- kręgi literatury włoskiej na początku XX wieku (na podstawie dokumentów Nardi Bequest);

- tradycja wenecjańska w kulturze XX wieku i rola Diega Valeri.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.