Polish Studies Newsletter

Article / interview

17.10.2020

Atlas of Holocaust Literature

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą kolekcją cyfrową Nowej Panoramy Literatury Polskiej (http://nplp.pl/kolekcja/atlas-zaglady/) i obejrzenia filmu na jej temat!

Z uwagi na finansowanie filmu ze środków Shape-ID: Shaping Interdisciplinary Practices in Europe jest on tworzony w języku angielskim.
 

Projekt „Warszawa — Atlas Literatury Zagłady – kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej (NPLP.PL). Na podstawie świadectw z czasu okupacji” zrealizowano przy wsparciu finansowym Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy (2019).

Kierownik projektu/ Project managers: Jacek Leociak, Bartłomiej Szleszyński

Merytoryczna koncepcja treści/ Concept of content : Jacek Leociak,

Koncepcja kolekcji cyfrowej / Concept of digital collection: Bartłomiej Szleszyński

Koordynacja projektu/Project Coordination: Kajetan Mojsak

Autor haseł w module „Wydarzenia”/Authorship of entries in „Events” module: Jacek Leociak

Kwerendy i przygotowanie treści w module „Miejsca” i Osoby”/ Queries and preparation of content in „Places” and „People” modules: Aleksandra Engler-Malinowska, Aleksandra Karkowska-Rogińska, Dorota Krawczyńska, Bartłomiej Krupa, Jacek Leociak, Paweł Rams, Bartłomiej Starnawski

Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej / The concept of structure, functionality and mechanics of the digital collection: Bartłomiej Szleszyński, Agnieszka Szulińska, Konrad Niciński, Paweł Rams, Kajetan Mojsak

Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych/Graphic design, processing of visual elements: Agnieszka Zalotyńska

Wprowadzanie treści, grafik i map do kolekcji, linkowanie/ Content, graphics & maps input, linking: Kajetan Mojsak, Paweł Rams, Bartłomiej Szleszyński, Katarzyna Jarzyńska, Renata Rokicka

Koncepcja map/ The concept of maps: Konrad Niciński, Agnieszka Zalotyńska

Stworzenie map/ Creation of maps: Agnieszka Zalotyńska

Kartograf/Cartographer: Paweł Weszpiński

Pozyskanie fotografii / Photos acqusition: Konrad Niciński, Kajetan Mojsak

Fotografie/ Photos: Żydowski Instytut Historyczny

Testy i korekty/ Tests, corrections: Agnieszka Szulińska

Prace programistyczne/ Programming: Krzysztof Goliński, Maciej Kalczyński

Information

Added on:
17 October 2020; 15:59 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 October 2020; 16:08 (Mariola Wilczak)

See also

08.07.2019

On "Geopolonistics" at the University of Grodno

The international scientific conference 'Mickiewicz and romantics towards East Slavic cultures' became an opportunity to familiarize participants with the 'Geopolonistics' project. The conference was attended by the editors of the "Polish Studies Newsletter" - Olga Zakolska and Piotr Bordzoł.

24.05.2020

Warsztaty maturalne Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

„Warsztaty maturalne” Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pomyślane zostały jako cykl wykładów  jurorów Olimpiady dla uczniów oraz nauczycieli, dla olimpijczyków, ale nie tylko. Wykłady są dostępne na Facebooku oraz na kanale YouTube.

12.02.2019

„Sylwetki Polonistów”– Profesor Luigi Marinelli

Zapraszamy do lektury ankiety Profesora Luigiego Marinellego.

11.06.2019

Art in the Places of Death. An interview with Prof. Halina Taborska

"Halina Taborska's book (...) is a peculiar study of the aesthetics of an anti-humanistic act. In fact it introduces such "aesthetics" to the readers, and we are presented with a very carefully prepared documentation of various objects, material and spatial shapes, "installations", murals, museum organizations and documentary activities. These are various shapes in the public space which mediate our perception of an unimaginable crime or "blinding” shapes that protect us from the damages of seeing it again. By bringing this collection of practices together, the book shows their character and multiplicity. The research material gathered in the publication and the scholarly approach make it a must-read not only in the study of war crimes in Europe, but also in the study of symbolic representation of mass crimes - especially in the field of cultural studies, cultural anthropology and art history.” (Prof. Jan Stanisław Wojciechowski, Academy of Fine Arts in Warsaw - excerpt from the review on the cover).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.