Polish Studies Newsletter

Article / interview

08.10.2021

Dwadzieścia lat istnienia serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series Nova”. Wydanie jubileuszowego 50. tomu serii Lidii Grzybowskiej "Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii"

Niedawno ukazał się jubileuszowy tom serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series Nova”, założonej w roku 2000 przez prof. dr. hab. Teresę Michałowską. Od 2000 do 2021 roku, a więc w ciągu dwudziestu lat istnienia serii, ukazało się aż 50 tomów.

tomy serii wydawniczej „Studia Staropolskie. Series Nova” | „Studia Staropolskie. Series Nova”

Udało się przez te wszystkie lata utrzymać niezmieniony wygląd okładki, format i layout książek, co świadczy o trafności podjętych wcześniej decyzji edytorskich. Pierwszym tomem nowej serii była monografia Mieczysława Mejora Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów (2000), jubileuszowym zaś wolumenem jest obszerna książka Lidii Grzybowskiej Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii. W założeniach „Series Nova” miała być nie tylko kontynuacją dawnej, zasłużonej iblowskiej serii „Studia Staropolskie”, lecz kolekcją o szerszej formule tematycznej. Przyjmowane są zatem do druku prace z zakresu literatury staropolskiej oraz obcej, zbiory artykułów wybitnych badaczy, książki pokonferencyjne. Seria otwarta jest dla autorów nie tylko z IBL, często drukowane są tu prace uczonych z różnych ośrodków naukowych oraz książki powstałe na podstawie wybitnych prac doktorskich młodych autorów z całej Polski. W pierwszym składzie Komitetu redakcyjnego znaleźli się, obok redaktor naczelnej Teresy Michałowskiej, Czesław Hernas, Adam Karpiński, Krzysztof Mrowcewicz, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Mieczysław Mejor (sekretarz redakcji). Obecnie Komitet redakcyjny tworzą Teresa Michałowska (członek honorowy), Mieczysław Mejor (redaktor naczelny), Andrzej Dąbrówka, Joanna Krauze-Karpińska, Krzysztof Mrowcewicz, Magdalena Piskała (sekretarz redakcji), Marek Prejs, Paweł Stępień. W czasach, gdy możliwe było uzyskiwanie dotacji na druk monografii, udawało się wydawać dwa tomy rocznie, choć były też lata, kiedy się ukazywały drukiem aż trzy wolumeny. Był to jednak kres możliwości redakcyjnych serii, która nie ma dotąd stałego redaktora merytorycznego. Od początku istnienia seria stale wspierana jest przez redaktora Tomasza Ostromęckiego. Ukazanie się jubileuszowego tomu, świadczącego, mimo niesprzyjających okoliczności, o żywotności serii i jej renomie, jest najlepszą okazją do złożenia gratulacji i podziękowań założycielce serii Teresie Michałowskiej.

Ten skromny jubileusz jest także dobrą okazją do przeprowadzenia pewnych zmian. Funkcję redaktora naczelnego serii będzie pełniła odtąd dr Joanna Krauze-Karpińska.

Mieczysław Mejor: Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów; Lidia Grzybowska: Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Added on:
8 October 2021; 19:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 October 2021; 19:45 (Mariola Wilczak)

See also

02.04.2018

Kilka słów redaktora naukowego o serii "Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie"

O swoich inspiracjach badawczych i pierwszych pracach pod kierunkiem Prof. Moniki Gruchmanowej oraz o prekursorskiej, autorskiej koncepcji badań języka mieszkańców Bydgoszczy opowiada organizatorka konferencji "Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze", siódmej już z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” - Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Małgorzata Święcicka.

21.05.2021

Kosmos pachnie ziemią. Gdańsk dla Białorusi

Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją, która program działań literackich konstruuje wokół uniwersalnych wartości, ze szczególnym uwzględnieniem wolności. W Gdańsku pielęgnujemy postawę zgodnie z którą wolność i solidarność stanowią podstawę rozwoju, twórczości i wspólnoty. Jako ludzie solidaryzujemy się z Białorusinami i Białorusinkami, jako instytucja – z twórcami. Od 2020 roku staramy się wspierać białoruskich artystów, zapraszając ich do prezentacji swojej twórczości w Gdańsku oraz do udziału w programach rezydencjalnych. Jednym z działań jest też popularyzacja poezji białoruskich poetów i poetek. Nagrania z udziałem Uładzimiera Arłou, Julii Cimafiejewej, Artura Klinau, Maryji Martysiewicz, Dmitrija Strocewa i Ewy Wieżnawiec znajdziemy od 18 maja na YouTube festiwalu Europejski Poeta Wolności: https://www.youtube.com/poetawolnosci. Nie wolno nam być obojętnymi.  

24.03.2021

Tłumaczenie literackie i jego światy. Premiera towarzysząca festiwalowi „Odnalezione w tłumaczeniu”

Podstawowym zadaniem tłumaczy jest poszukiwanie porozumienia przy zachowaniu różnic - pisze Tadeusz Sławek w swojej nowej książce „Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy”. Premiera publikacji towarzyszy tegorocznej edycji festiwalu „Odnalezionego w tłumaczeniu”. To inspirujący esej, w którym autor udowadnia, że refleksja nad przekładem może być użytecznym narzędziem myślenia o świecie. Spotkanie z autorem podczas festiwalu: 16 kwietnia o godz. 15.15 (online, na kanale YouTube IKM). 

17.04.2021

Anna Przedpełska-Trzeciakowska oraz Teresa Tyszowiecka blasK! z Nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego

Nagrodę Translatorską za całokształt twórczości otrzymała Anna Przedpełska-Trzeciakowska, tłumaczka literatury angielskiej i amerykańskiej, do której najświetniejszych dokonań należą przekłady powieści Jane Austen, Josepha Conrada, George Eliot czy Williama Faulknera. Teresa Tyszowiecka blasK! otrzymała Nagrodę za przekład z języka angielskiego książki Afrykańskie korzenie UFO Anthony’ego Josepha. Nagrody to odpowiednio 50 000 zł w kategorii za całokształt twórczości oraz 30 000 zł za przekład dzieła. Statuetki Nagrody wręczone zostały symbolicznie, w formule online, podczas organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.