Polish Studies Newsletter

Article / interview

25.06.2023

Arcydzieła literatury światowej w refleksji studentów polonistyki

Institutions:

Ważne, często mniej znane teksty literackie autorów z różnych kręgów językowych i kulturowych, po raz kolejny znalazły się w kręgu zainteresowań studentów polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikujemy je w ramach kontynuacji serii prac, które można rozpatrywać jako wzorcowe praktyki studenckie będące pokłosiem uczestnictwa w zajęciach o charakterze interpretacyjnym, porównawczym i międzykulturowym.

W tegorocznej serii publikujemy artykuły:

Adrianny Bizowskiej: Analiza porównawcza figury nimfetki w powieściach Lolita Vladimira Nabokowa oraz Pachnidło Patricka Süskinda

Andrzeja Janiszewskiego: Dzieje pewnego pikniku, czyli o powieści braci Strugackich, filmie Andrieja Tarkowskiego i piosence Jacka Kaczmarskiego

Zofia Rogala, Ojcostwo w świecie popędu – analiza stosunku mężczyzn do swoich potomków w Cząstkach elementarnych Michela Houellebecqa i Pachnidle. Historii pewnego mordercy Patricka Süskinda

Błażej Winter, Systemy religijne w Buddenbrookach i w Dublińczykach

Information

Added on:
25 June 2023; 11:08 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
25 June 2023; 11:08 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.