Polish Studies Newsletter

Article / interview

07.11.2022

Laureaci Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Podczas uroczystej gali w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wręczono nagrody laureatom XXI edycji konkursu na najlepszą polonistyczną pracę magisterską. 

Czesław Zgorzelski (1908-1996) | KUL

Pierwszą nagrodę w kategorii literaturoznawstwo otrzymał Łukasz Kraj za pracę Pietà w literaturze i sztuce XX wieku napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Łebkowskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drugą nagrodę w tej kategorii zdobyła absolwentka KUL Dorota Rochecka-Sembratowicz za pracę Nieznana powieść Czesława Miłosza, przygotowaną pod kierunkiem prof. Adama Fitasa w Instytucie Literaturoznawstwa KUL.

W kategorii językoznawstwo laureatką pierwszej nagrody została Zofia Bryłka, autorka pracy „Paraphrasis” Wojciecha Tylkowskiego - na pograniczu przekładu i objaśnienia, napisanej pod opieką naukową dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś druga nagroda została przyznana Annie Brzozowskiej za pracę pod tytułem Skrzydlate słowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Zarzyckiej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Information

Added on:
7 November 2022; 14:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 November 2022; 14:44 (Mariola Wilczak)

See also

22.06.2023

Zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

Dziekani wydziałów nauk humanistycznych, dyrektorzy i pracownicy jednostek polonistycznych obradowali w dniach 16–17 czerwca podczas zjazdu Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich. Gospodarzem tegorocznych obrad był Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

17.04.2021

Anna Przedpełska-Trzeciakowska oraz Teresa Tyszowiecka blasK! z Nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego

Nagrodę Translatorską za całokształt twórczości otrzymała Anna Przedpełska-Trzeciakowska, tłumaczka literatury angielskiej i amerykańskiej, do której najświetniejszych dokonań należą przekłady powieści Jane Austen, Josepha Conrada, George Eliot czy Williama Faulknera. Teresa Tyszowiecka blasK! otrzymała Nagrodę za przekład z języka angielskiego książki Afrykańskie korzenie UFO Anthony’ego Josepha. Nagrody to odpowiednio 50 000 zł w kategorii za całokształt twórczości oraz 30 000 zł za przekład dzieła. Statuetki Nagrody wręczone zostały symbolicznie, w formule online, podczas organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”.

01.03.2020

Teoria toponomastyki z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Gala Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu (wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce), stała się okazją do wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną. Wśród lauretów Nagrody Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazł się dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

19.09.2021

Nagrody dla polonistów i twórców literatury

Tegoroczna jesień obfituje w nagrody wręczane osobom związanym z literaturą, nauką i książką. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.