Polish Studies Bulletin

Article / interview

04.12.2019

Laureaci VIII edycji programu „Diamentowy Grant”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 17 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

 

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów spośród 243 wnioskodawców. Laureaci otrzymają do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

W konkursie uhonorowano 3 projekty polonistyczne, których wnioskodawcą był Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:

Ida Aleksandra Ślęzak – Perspektywy nieantropocentryczne we współczesnym teatrze

Antoni Michał Zając – Anarchiwa i krypto(teo)logie: twórczość Leo Lipskiego w perspektywie wybranych nurtów najnowszej filozofii literatury

Maciej  Libich – Zapis doświadczenia wojennego w dziennikach Leopolda Buczkowskiego (1905-1989), Anny Pogonowskiej (1922-2005) oraz Jerzego Kamila Weintrauba (1916-1943).

Serdeczenie gratulujemy!

See also

18.01.2020

Poznaj tomy nominowane do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020

21 marca 2020 roku dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę Literacką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. Tym samym, po 10 latach, zamyka się cykl wydawniczy, w którym Instytut Kultury Miejskiej wprowadzał do polskiego obiegu literackiego najnowszą europejską poezję. Na rynku dostępnych jest obecnie 46 tomów poetyckich z krajów Europy. Najnowsze wydawnictwa poezji z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Irlandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy i Malty są już dostępne w sprzedaży.

08.07.2019

On "Geopolonistics" at the University of Grodno

The international scientific conference 'Mickiewicz and romantics towards East Slavic cultures' became an opportunity to familiarize participants with the 'Geopolonistics' project. The conference was attended by the editors of the "Polish Studies Newsletter" - Olga Zakolska and Piotr Bordzoł.

11.06.2019

Art in the Places of Death. An interview with Prof. Halina Taborska

"Halina Taborska's book (...) is a peculiar study of the aesthetics of an anti-humanistic act. In fact it introduces such "aesthetics" to the readers, and we are presented with a very carefully prepared documentation of various objects, material and spatial shapes, "installations", murals, museum organizations and documentary activities. These are various shapes in the public space which mediate our perception of an unimaginable crime or "blinding” shapes that protect us from the damages of seeing it again. By bringing this collection of practices together, the book shows their character and multiplicity. The research material gathered in the publication and the scholarly approach make it a must-read not only in the study of war crimes in Europe, but also in the study of symbolic representation of mass crimes - especially in the field of cultural studies, cultural anthropology and art history.” (Prof. Jan Stanisław Wojciechowski, Academy of Fine Arts in Warsaw - excerpt from the review on the cover).

16.12.2019

440-lecie Akademii Wileńskiej. Spotkanie naukowe pod znakiem Orła i Pogoni

Rok 2019 jest szczególny dla Uniwersytetu Wileńskiego oraz relacji polsko-litewskich. Wiąże się z upamiętnieniem 450-lecia unii lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.