Polish Studies Bulletin

Article / interview

22.05.2019

Nowoczesna promocja polonistyki. Kartka z dziennika pokładowego (2)

Od ostatniego wpisu do dziennika minęło już nieco czasu. Przyznajemy: podjęta przez nas podróż do najłatwiejszych nie należy.

Dopiero od niedawna znamy szczegóły dotyczące nowej formy kształcenia  doktorantów, czyli szkół doktorskich. A jak tu wypływać na głębokie wody, gdy na pokładzie statku brak pełnego zestawu dyrektyw, bez których dalsza podróż staje się wręcz niemożliwa?

Nie poddajemy się jednak, ani na chwilę nie tracąc celu z oczu.

Od niedawna współpracujemy z profesjonalistką, której materiał filmowy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pracujemy również nad stroną internetową Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW i nad filmami.

Geopolonistyka

Zespół z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego uzgodnił z nami, jak będzie wyglądać i funkcjonować mapa "Geopolonistyka", i przystąpił do zintegrowanych prac.

Będzie to mapa wskazująca instytucje polonistyczne działające na terenie całego świata, z uwzględnieniem ich zarysu historycznego.

Dane jednostki będzie można odnaleźć poprzez bezpośrednie wejście na stronę, ale również według wybranego kryterium: rodzaju instytucji, formy studiów oraz lat prowadzenia działalności akademicko-dydaktycznej. Wyznaczone w ten sposób miejsca na mapie będą odsyłać do szerszych prezentacji instytucji na stronie „Biuletynu Polonistycznego”.

Zastosujemy OpenStreetMap – mapę opartą na społecznościowych danych przestrzennych, z roku na rok rozbudowywaną. Mamy nadzieję, że dzięki temu "Geopolonistyka" będzie nie tylko bazą wiedzy o polonistykach na świecie, ale i użytecznym narzędziem - drogowskazem dla studentów.

Pełną parą pracujemy nad tłumaczeniami wybranych treści „Biuletynu Polonistycznego” na języki obce, aby każdy, kogo zaciekawi polonistyka (Polish Studies) i wybrana instytucja oznaczona na mapie świata, wiedział, jak do niej dotrzeć i jakiej oferty dydaktycznej może od niej oczekiwać. We współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studiów Polonistycznych przesłaliśmy do badaczy na całym świecie zaproszenie do współtworzenia tej mapy. To od nich w dużej mierze zależy wartość informacyjna "Geopolonistyki". Mają wpływ na to, czego dowiedzą się o nich podróżnicy - adepci polonistyki, szukający dla siebie miejsca do studiowania, nauki i życia przez kilka następnych lat. Zagadnienie to było przedmiotem dyskusji Otwartego Seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej 20 maja 2019 roku.

Im dłużej  dyskutujemy o geopolonistycznej mapie świata – Geopolonistyce, tym bardziej jesteśmy przekonani, że…

polonistyka jest podróżą.

Podróżą, która nie tylko kształci i pozwala odkrywać nowe miejsca, ale też odsłania nowe horyzonty, prowadzi do spotkania z Innym.

Jest dobrą podróżą przez życie, której finału rozpoczynający drogę podróżny jeszcze nie zna, a która niesie odkrycia, inspirację, wiedzę o świecie.

O tym, co przekonuje o wartości podjęcia takiej podróży opowiemy w kolejnych relacjach, również tych audiowizualnych, które sukcesywnie pojawiają się  w mediach społecznościowych IBL PAN, IFP WNH UKSW i „Biuletynu Polonistycznego”.


Zapraszamy do lektury kolejnych relacji z postępów prac projektu „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Chcemy w nich podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami, wskazówkami i przemyśleniami na temat tworzenia nowoczesnych narzędzi promocji polonistyki, czy, szerzej, humanistyki. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne, gdy będą Państwo realizować własne działania promocyjne.

Po więcej informacji o projekcie zapraszamy na stronę: https://bit.ly/2u7pe58.


Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna 

Information

See also

01.08.2018

Funkcjonujemy w czasach walki o uwagę odbiorców

O korzyściach płynących z humanistyki, o jej promocji, komunikacji nie tylko naukowej i o roli „Biuletynu Polonistycznego” z Natalią Osicą, specjalistką w dziedzinie promocji nauki, współautorką książki „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” rozmawiała Mariola Wilczak.

16.03.2019

Nowoczesna promocja polonistyki. Kartka z dziennika pokładowego

Pierwsze doświadczenia mamy już za sobą. Te dobre i te trochę gorsze. Udało nam się stworzyć zespół prawdziwych pasjonatów polonistycznych wojaży. Wartością naszej wędrówki jest to, że wciąż uczymy się czegoś nowego. Załogi naszych okrętów na co dzień zmagają się z ogromem z pozoru tylko błahych spraw...

14.05.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich − wywiad z Kamilą Dębińską, Kierownikiem Pionu Języka Polskiego NAWA

Program Polonista realizuje jedno z zadań NAWA, polegające na upowszechnianiu języka polskiego w świecie. Jest adresowany do studentów zagranicznych uczelni, którzy studiują polonistykę (filologię polską) lub są studentami studiów polskich czy polonoznawczych, realizowanych w ramach slawistyk i są zainteresowani rozwijaniem wiedzy z zakresu języka i kultury polskiej. NAWA oferuje stypendium na semestralne lub dwusemestralne studia polonistyczne na wybranej uczelni w Polsce. Program Polonista uwzględniając specyfikę i różnorodność tzw. studiów polskich w zagranicznych ośrodkach akademickich daje beneficjentom możliwość zindywidualizowanego toku studiów, dostosowanego do ich naukowych zainteresowań i potrzeb.

26.02.2019

Na co możemy sobie pozwolić. Rozmowa o projekcie StereoSciFi – Stereotypy i Twarda Fantastyka Naukowa w kontekście promocji humanistyki

Rozmowa z Angeliką Siniarską-Tuszyńską z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.