Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.09.2023
Linguistics

Język w epoce antropocenu: ujęcie ekolingwistyczne

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-7842-504-5

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa było w swej długiej historii sytuowane głównie w obrębie humanistyki, ale traktowano je czasem jako naukę ścisłą, a czasem przynależną przyrodoznawstwu.

 

Najogólniejszym tego powodem jest oczywiście to, że język – różnie zresztą pojmowany na przestrzeni stuleci – bywa przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin, choćby dlatego, że są one w nim wyrażane; od czasu zwrotu językowego powszechnie uświadamiana jest także jego rola w poznaniu wszechrzeczy. Poza tym językoznawstwo rozwija się w kontakcie z szerszą wiedzą interdyscyplinarną i wielotorowymi nurtami myślenia kreującymi „aurę intelektualną”, która nie sprzyja współcześnie jego integralności: „Lingwistę może m.in. zastanowić, jak to się stało, iż jego dyscyplina z roli przewodniej tzw. dyscypliny pilotującej (lata 30.-60. XX wieku) spadła do rangi jednej – i to być może nie najważniejszej – z nauk o języku (lata 70.-90. XX wieku)” – zauważa Stanisław Gajda, charakteryzując skomplikowaną sytuację poznawczą lingwistyki w XXI wieku. Wzrost heterogeniczności został zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, gdy paradygmat strukturalny utracił status jedynej naukowej formy uprawiania językoznawstwa. (...)

[fragment wstępu]

List of contents

Wstęp I 5

I. Językoznawstwo w dobie antropocenu: ekolingwistyczne koncepcje języka

Przełamywanie antropocentryczności języka (inspiracje fizyczne) I 21

1. Mechanistyczne struktury myślenia i mówienia w języku I 22

2. „Skwantowana” materia języka I 25

3. Gramatyka doświadczenia: dynamizacja czy nominalizacja? I 29

4. Zasada nielokalności języka I 34

Problematyzowanie natury języka (inspiracje biologiczne) I 37

1. Znaturalizowany model języka I 41

2. Hipoteza ekologii rozszerzonej I 44

3. Lingua fracta: modus communicandi interaktywności rozszerzonej I 47

Wnioski I 53

II. Ekolingwistyczne żywioły: metafory języka w ekolingwistyce „Języki ognia”: glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym I 59

1. Kształtowanie modeli glottodydaktycznych: od układów zamkniętych do złożonych systemów adaptacyjnych I 61

2. Od ujęć krytycznych do ekologicznych I 65

3. Ekolingwistyczna krytyka dogmatów nauczania języków obcych I 69

4. Kto się uczy języków obcych? Dynamiczna koncepcja „ja” I 74

Wnioski I 78 Panta rhei: przepływ języków i płynność granic w warunkach wielojęzyczności I 80

1. Wielojęzyczna komunikacja receptywna w perspektywie europejskiej I 82

2. Ekolingwistyczne konteksty w badaniu wielojęzyczności receptywnej I 85

3. Lingua receptiva na mapie Europy I 91

Wnioski I 98

Information

Year of publication:
2023
Pages:
264
Added on:
5 September 2023; 09:37 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
5 September 2023; 09:37 (Piotr Bordzoł)

See also

30.10.2020
Linguistics

Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918–1939 w dziejach języka polskiego

Author/Editor: Ewa Woźniak

Książka stanowi głos w dyskusji nad periodyzacją dziejów polszczyzny, zwłaszcza nad umiejscowieniem w niej lat 1918-1939.

16.01.2022
Literature studies

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Author/Editor: Adam Regiewicz, Maciej Szargot

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

17.06.2022
Anthropology of culture

Krzysztof Puławski, Przetłumaczyć Irlandię

Author/Editor:

Monografia K. Puławskiego Przetłumaczyć Irlandię dobrze wpisuje się we współczesne nurty polskiego przekładoznawstwa. Temat problemów przekładu aluzji językowych, obecny od pewnego czasu w dyskursie dyscypliny, wciąż wymaga starannego zbadania. Studium przypadku, jakiego dokonał Autor, analizując dogłębnie wybrane polskie przekłady utworów pisanych w Hiberno-English (lub z wyraźnym jego udziałem), jest próbą całościowego opisu teoretycznego i praktycznego tego zagadnienia. Próbą tym cenniejszą, że Autor omawia też własne przekłady i proponuje niebanalne rozwiązanie strategiczne dla przekładów tego typu, jakim jest melanż języków i stylów autorskich. Potencjalnymi odbiorcami pracy mogą być nie tylko specjaliści-przekładoznawcy, ale też studenci wydziałów filologicznych, uczący się sztuki tłumaczenia i czytelnicy zainteresowani przekładem lub literaturą irlandzką. Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek (UW) Z niecierpliwością oczekuję ukazania się tej monografii, wprowadzającej czytelnika w świat języka Hiberno-English i jego literackich realizacji. Polskiego czytelnika, podkreślmy, na ogół w ogóle nieświadomego istnienia takiego języka, jego bogactwa i szczególnych wyzwań, jakie stawia on przed tłumaczami. Wypełni ona z pewnością lukę w naszej wiedzy, a także posłuży jako cenne kompendium zainteresowanym przekładem literackim (także w praktyce), również z innych języków (głównie tzw. małych, peryferyjnych, czy odmian dialektalnych). Monografię rekomenduję do druku z pełnym przekonaniem, ufając, że (…) stanie się ona cenną pozycją, zarówno akademicką, jak i popularyzatorską, a to rzecz nieczęsto widziana na naszym rynku. Z recenzji dr hab. Joanny Pietrzak-Thébault, prof. UKSW

16.02.2021
Linguistics

Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji

Author/Editor: Elżbieta Awramiuk, Stanislav Štěpáník

Kategoria: Filologia polska Pod redakcją Stanislava Štěpáníka i Elżbiety Awramiuk Rok wydania: 2020 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.