Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 08.07.2022
Literature studies

Spotkania z domem – w poezji współczesnej

Author/Editor:
ISBN:
ISBN 978-80-87800-90-4

Zebrane prace poświęcone siedmiu różnym poetom łączy potraktowany tematycznie motyw domu. Dla Zbigniewa Herberta utraconym domem jest Lwów, o którym poeta stara się zapomnieć. Arkadyjską przestrzeń dzieciństwa zastępuje kreacją sakralizowanej babci, która uczyła go wrażliwości na wszechświat. Inaczej swój dom wspomina wilnianin Romuald Mieczkowski: w jego twórczości z obrazem Wilna kojarzą się domy dziadków z okresu dzieciństwa (na terenie obecnie zburzonych dzielnic), sady oraz drzewa, którym serdeczna pamięć dopisuje serce. (ze Streszczenia)

Do niedawna ratunkiem dla „bezdomnych”, alternatywą dla wszystkich domów ziemskich był zaświat (np. Miłoszowy „Dom Ojca”), natomiast dzisiaj, wobec postępującej laicyzacji, budzi się wrażliwość ekologiczna. Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek, który wciąż poszerza obszary zamieszkiwania, wyrywa przyrodzie ostatnie dziewicze obszary, a niszcząc domy zwierząt, coraz bardziej uświadamia sobie konsekwencje „antropoegoizmu”. Ekologiczna wrażliwość Julii Fiedorczuk – poetki wyraźnie eksponującej biologiczną kondycję człowieka – w językową tkaninę opowieści o życiu wplata tkankę organiczną, literacko próbuje zasypać przepaść między kulturą i naturą. W jej poetyckim świecie każde życie – planktonu i człowieka – tętni rytmami Kosmosu. W proponowanym zestawie autorów można dostrzec różne obrazy domu, różne sposoby „zamieszkiwania” – od tradycyjnych wyobrażeń rodzinnego gniazda do trudnego programu współbycia z nieludzkim. (ze Wstępu)

List of contents

Wstęp              9

Lwowska babcia Zbigniewa Herberta                21

„Domy mają serce” – Wilno w twórczości Romualda Mieczkowskiego               41

Feliks Netz w Nowym Yorku, który nie będzie domem              65

Dom pod Czantorią – wiersze Jerzego Kronholda                  89

Dom i D.O.M. w poezji Mariana Kisiela                             133

Droga psalmisty Tadeusza Nowaka – od Sikorzyc, przez Księgę Natury, do „nie wiem”              159

Natura jest domem – ekologiczna wrażliwość Julii Fiedorczuk             175

Nota bibliograficzna             219

Bibliografia                 221

Indeks nazwisk           229

Streszczenie              233

Information

Year of publication:
2021
Pages:
236
Added on:
8 July 2022; 16:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 July 2022; 16:38 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.