Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 25.10.2020
Literature studies

U źródeł. Wybór prac o literaturze z okazji 70-lecia opolskiej polonistyki

Jubileuszowy rok akademicki Katedra Literatury Polskiej inicjuje wydaniem zbioru naukowych rozpraw autorstwa tych profesorów, którzy już odeszli.

Z okazji jubileuszu 70-lecia opolskiej polonistyki

 "proponujemy książkę, która będzie nie tylko dokumentacją kolejnych obchodów, nie tylko uhonorowaniem naszych „ojców założycieli” – ale także konkretną lekturą historycznoliteracką, antologią artykułów przydatnych naukowo i dydaktycznie. [...] Całość została skomponowana w układzie chronologicznym, tak by artykuły utworzyły przegląd wybranych zagadnień z poszczególnych epok historycznoliterackich. Równocześnie selekcja materiału pochodzącego z lat 1958-2002 daje wyobrażenie o rozpiętości, być może ewolucji badań, prowadzonych przez blisko półwiecze."

                                                                                                                                                                           [ Ze Słowa wstępnego ]

List of contents

W załączniku

Information

Pages:
301
Download:
Added on:
25 October 2020; 12:13 (Sylwia Pikula)
Edited on:
25 October 2020; 12:13 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.