Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 09.07.2018
Linguistics

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2017

Publishing house::
ISBN:
978-83-7842-218-8

Najnowszy tom Zielonogórskich Seminariów Językoznawczych dedykowany jest ich twórcy, filologowi, historykowi języka, profesorowi Stanisławowi Borawskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin.

 

(...) Poczytujemy sobie za zaszczyt przedstawienie sylwetki Stanisława Borawskiego, chociaż nie jest to zadanie łatwe, ponieważ uprawianie nauki dla Pana Profesora jest stylem i sposobem życia, a nie profesją. Jego przygoda z językoznawstwem, a szczególnie historią języka rozpoczęła się na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie studiował polonistykę. W 1972 roku na Wydziale Filologicznym uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy Polska terminologia językoznawcza. Próba ujęcia semantycznego, napisanej w ramach seminarium prof. Antoniego Furdala. Tam też do 1995 roku pracował jako wykładowca. (...)  [fragment "Wstępu"]

List of contents

Information

Year of publication:
2018
Pages:
460
Added on:
9 July 2018; 14:21 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
30 September 2018; 11:24 (Sylwia Pikula)

See also

11.11.2018
Literature studies

Literatura polska wobec ludobójstwa

Author/Editor: Arkadiusz Paweł Morawiec

Arkadiusz Morawiec – autor publikacji Literatura polska wobec ludobójstwa – poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym grupom, nie tylko społeczności żydowskiej.

07.09.2022
Linguistics

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022:Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy

Author/Editor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły powiązane motywem bliskiego otoczenia człowieka, rozumianego zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym.

11.12.2020
Linguistics

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2019

Author/Editor: Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak

Oddawany do rąk Czytelników tom gromadzi artykuły, dla których pojęciem kluczowym jest dyskurs. Ta pojemna kategoria pozwala skupić się na różnorodnych aspektach zachowań językowych, akcentując nie tylko samą formę przekazu, lecz także jej właściwości i strategie wytwarzania w odniesieniu do sytuacji użycia w szeroko rozumianym kontekście komunikacyjnym. Znajduje to odzwierciedlenie w prezentowanych tu studiach, których autorzy na podstawie różnorodnych źródeł przyglądają się zarówno dyskursom w przeszłości, jak i wielorakim sposobom mówienia o przeszłości.

17.06.2022
Linguistics

Leksyka pola semantycznego „duchowość” w słownikach opisowych języka rosyjskiego końca XX wieku

Author/Editor: Anna Rygorowicz-Kuźma

Rok wydania: 2021 Format: A5

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.