Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.11.2018
Literature studies

Literatura polska wobec ludobójstwa

Author/Editor:
ISBN:
978-83-8142-003-7

Arkadiusz Morawiec – autor publikacji Literatura polska wobec ludobójstwa – poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym grupom, nie tylko społeczności żydowskiej.

Autor pochyla się nad literackimi echami eksterminacji Ormian dokonanej przez Turków, „likwidacją” osób upośledzonych i psychicznie chorych oraz Cyganów w nazistowskich Niemczech, a także dokonanej przez Serbów masakry w Srebrenicy.

Intencją Arkadiusza Morawca jest uczulenie na fakt, że zagłada Żydów, której słusznie poświęca się dużo uwagi, jest tylko jedną z licznych, nie tylko w wieku dwudziestym, masowych zbrodni. Autor zdaje sobie sprawę, że słowa te mogą budzić kontrowersje i w żadnym wypadku nie dyskredytuje Szoa. Proponuje jednak spojrzeć na Holocaust z dystansu jako na zjawisko nie w pełni wyjątkowe w dziejach. Tym samym autor rozpoznaje i określa obszar ba­dawczy dotąd przez polskie literaturoznawstwo postrzegany tylko częściowo.

Jest to bardzo istotny obszar, ponieważ literatura bywała najszybszą formą upamiętnienia ofiar ludobójczej przemocy, a nierzad­ko – przez długie lata – jedyną istniejącą i jedyną docierającą do względnie sze­rokiego kręgu społeczeństwa.

Arkadiusz Morawiec poszerza kategorię zagłady, odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym społecznościom, nie tylko społeczności żydowskiej. W tej materii najważniejsze jest badanie zbrodni dokonywanych na osobach chorych psychicznie oraz na Cyganach. Pracę oceniam jako wartościową – podjęto w niej ważną problematykę zarówno z naukowego, jak i ogólnospołecznego punktu widzenia. Jest to dzieło uwzględniające obszerne materiały, w tym archiwalne. Rozdziały książki są zróżnicowane także pod tym względem, że w jednych Autor mógł się odwoływać do bogatej literatury przedmiotu, w innych zaś jest pionierem, ponieważ nie ma – lub prawie nie ma – opracowań mówiących o literackich odbiciach poszczególnych strasznych wydarzeń, takich jak martyrologia Cyganów czy wojny bałkańskie.

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Głowińskiego

List of contents

Wstęp. Zagłady 11
Prolog. Echa zagłady Ormian 29
Baku. Uwagi na marginesie Przedwiośnia 61
„Dezynfekcja”. Zagłada osób psychicznie chorych 85
Szlengel (w Parku Krasińskich) 123
Lokomotywa (do Bełżca) 147
Brygada śmierci (Weliczkera) 165
O Medalionach Nałkowskiej. Dopowiedzenia 187
Coś z niczego? Profesor Spanner (raz jeszcze) 215
Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki) 233
Nie tylko Aśfic. Zagłada Cyganów 261
Epilog. „To się powtarza na naszych oczach” – Srebrenica 307
Bibliografia 351
Summary 389
Nota bibliograficzna 393
Spis fotografii 395
Indeks osobowy 399
O autorze 415

Information

Year of publication:
2018
Pages:
416
Added on:
11 November 2018; 16:40 (Katarzyna Burska)
Edited on:
15 November 2018; 22:30 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.