Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 05.04.2019
Deadline for applications: 15.04.2019

Droga na Harvard

Institutions:
Target groups:
Students, Schoolchildren, Others

Harvard Club of Poland – zrzeszenie polskich absolwentów Harvardu oraz innych osób ściśle związanych z tą uczelnią – we współpracy ze sponsorami oraz partnerami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ułatwiającym studiowanie na uczelniach zagranicznych.

Konkurs wspiera najlepszych polskich uczniów (licealistów, gimnazjalistów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych), studentów oraz absolwentów szkół wyższych w rozpoczęciu studiów na Harvardzie oraz innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Laureaci otrzymują wsparcie w zrozumieniu wymagań uczelni oraz dotarciu do informacji o możliwości uzyskania pomocy finansowej oferowanej najzdolniejszym kandydatom.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie oraz zrealizować dwa zadania:

- napisać esej (maksymalnie do 300 słów) na temat „Assume you have a chance to invite any Harvard Graduate or any of the Harvard past or current professor for a 30 minutes private lunch. Who and why you would choose to invite, and what would be three (3) key questions you would ask them?”;

- napisać esej (maksymalnie do 300 słów) lub nagrać film (maksymalnie 120 sekund) i zamieścić go na portalu YouTube. Temat drugiego zadania: „Tell us the most important thing about yourself”.

Załączenie CV daje możliwość zatrudnienia przez partnerów Harvard Club of Poland.

Zgłoszenie – poza sekcją Personal Data & Interest – należy wypełnić w języku angielskim.

Kapituła konkursu wyłoni 30 finalistów konkursu (8 maja), następnie 10–20 laureatów (18–19 maja). Każdy laureat otrzymuje wsparcie mentorskie członków stowarzyszenia Harvard Club of Poland, wedle potrzeb i zainteresowań.

Czterej laureaci nagrody głównej pojadą wraz z opiekunami na tydzień na Uniwersytet Harvarda. W ramach nagrody opłacony będzie przelot, pobyt (wyżywienie i zakwaterowanie) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.