Polish Studies Newsletter

Contest

ERC - logo | ERC
Added on: 31.05.2017
Deadline for applications: 31.08.2017

ERC Advanced Grants

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors
Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants.

Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro. Budżet konkursu wynosi 567 mln euro.

Zgodnie z regulaminem zgłaszany projekt może trwać do 5 lat.

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.
Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Council można znaleźć w dokumencie ERC Work Programme 2017.

Ogłoszenie o konkursie ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal

Information

Added on:
31 May 2017; 13:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 May 2017; 13:51 (Mariola Wilczak)

Related to the competition


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.