Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 31.08.2017
Deadline for applications: 24.10.2017

HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Do konkursu sieci HERA pt. "Public spaces: Culture and Integration in Europe" mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.

Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.

Termin składania full proposals: maj 2018 r.

Wyniki konkursu: koniec 2018 r.

Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

Information

Added on:
31 August 2017; 20:16 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 August 2017; 20:16 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.