Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 31.12.2018
Deadline for applications: 28.02.2019

Konkurs na stypendium im. Paula Celana

Laureaci konkursu mogą uzyskać stypendium pobytowe w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

Stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy i musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2019 roku a czerwcem 2020 roku.

Information

Added on:
31 December 2018; 10:39 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 December 2018; 10:39 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.