Polish Studies Bulletin

Contest

Lubuski Konkurs Literacki - logo | Uniwersytet Zielonogórski
Added on: 21.05.2017
Deadline for applications: 10.03.2017

Lubuski Konkurs Literacki

City or town:
Zielona Góra
Target groups:
Schoolchildren

Organizatorem konkursu jest Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnikiem konkursu może być: uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, zgłoszony przez nauczyciela. 

Hasło przewodnie edycji 2017 to:  Zbrodnia i zagadka kryminalna w fantastycznych światach.   

Propozycja zagadnień szczegółowych (zagadnienia są jedynie sugestią, zachęcamy do realizowania własnych pomysłów): 

  • Zbrodnia w świecie bajek.
  • Czy krasnal może być policjantem?
  • Detektyw wampir.
  • Roboty na tropie zbrodni.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel. Należy w tym celu do 10 marca 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu http://lklstrach.strikingly.com/.

Opowiadania  konkursowe w plikach doc, docx, nieprzekraczające pięciu stron, maszynopisu, podpisane imieniem i nazwiskiem należy nadesłać do 10 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: konkurs.opowiadaniegrozy@gmail.com.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w gmachu A-16,  al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra. Podczas uroczystości odbędą się  warsztaty z zakresu kreatywnego pisania przeznaczone dla dzieci  oraz wykład dla nauczycieli.

 

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.