Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 13.08.2019

NPRH 2019 – informacja sygnalna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że nabór wniosków w kolejnym konkursie NPRH zaplanowany jest na wrzesień 2019 roku.

Zgodnie z informacją w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

- Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.);

- Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej;

- Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;

- Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu „Fundamenty” tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Information

Published by:
Added on:
13 August 2019; 10:03 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 August 2019; 10:03 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.