Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 11.06.2018
Deadline for applications: 30.11.2018

V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren ​na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Wydawnictwami: Literatura, Nasza Księgarnia i Publicat ogłosiła V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren ​na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z regulaminem autorzy pełnoletni mogą nadsyłać prace w trzech kategoriach wiekowych: książka dla dzieci w wieku do 6 lat, od 6 do 10 i od 10 do 14 lat.

Praca musi być napisana w języku polskim, prozą, w formie bajki, opowieści, powieści lub zbioru opowiadań. Wskazuje się na tematykę współczesną (z wyłączeniem tematów i opisów propagujących niezdrowe, a popularne nawyki i zachowania np. jedzenie słodyczy, zwłaszcza powiązane z miłymi zwyczajami rodzinnymi, gościnnością).
Praca musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 • objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami);
 • druk jednostronny, czcionka Arial lub zbliżona o rozmiarze 11 - strony numerowane, maszynopis zszyty;
 • prace wyłącznie tekstowe (bez grafiki), dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach.

Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli Wydawnictw Konkursowych i Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:

 • jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych;
 • niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści;
 • jest napisana piękną i poprawną polszczyzną; wyrabia dobry smak literacki;
 • uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi;
 • niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych;
 • rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła;
 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.;
 • chroni wrażliwość dziecka - nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy;
 • buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

Maszynopisy prac konkursowych należy przesłać w 3 egzemplarzach. Każdy maszynopis należy podpisać 1- 2 wyrazowym godłem/hasłem (nie można go podpisywać swoim imieniem ani nazwiskiem, dodawać dedykacji i żadnych dopisków), na stronie tytułowej podać tytuł, liczbę znaków ze spacjami i kategorię wiekową. Do maszynopisów należy dołączyć niepodpisaną, zaklejoną kopertę zawierającą tytuł pracy i dane Autora: godło, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail. Maszynopisy z kopertą z danymi Autora należy przesłać w jednej przesyłce na adres:   

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”

ul. Rosoła 44a  

02-786 Warszawa  

z dopiskiem:  

V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 30 kwietnia 2019; informacja o wynikach pojawi się na stronie Fundacji:       www.calapolskaczytadzieciom.pl.

Nagrody pieniężne - dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie -  wynoszą (brutto): 
I nagroda  -  15 000 PLN
II nagroda  - 10 000 PLN
III nagroda -   5 000 PLN

Informacje organizacyjne i techniczne dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00) lub pod adresem: konkurs@cpcd.pl

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.