Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 13.09.2018

Dyskursy erotyczne. Z zagadnień prozy polskiej po 1989 roku

Field:
Nauki filologiczne
City or town:
Katowice
Supervisors:

Praca pokazuje wpływ rewolucji seksualnej, "podwójnej moralności" na współczesną prozę polską, seksualność jako płaszczyznę wzajemnych relacji psychologii jednostki, filozofii, antropologii.

Rzeczy nienasycone; Cud w Esfahanie Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, Antologia twórczości p. Cezarego Kędry i Szkice do obrazu batalistycznego Adama Ubertowskiego - przy użyciu teorii Freuda, Lacana, Kristevej, Bataille'a Foucaulta - posłużyły jako przykład pokazujący trzy różne typy dyskursów erotycznych, dzięki którym erotyka jest czymś więcej niż tylko tematem opowieści.

Dzięki miłosnym historiom, które sytuują się między fikcją a realnością, autorzy, stawiając język w stan podejrzenia i poszukując autentyzmu, problematyzują kłopoty z inicjacją, alienacją, intymnością, biografizmem, niemożnością ucieczki przed formą lub zwulgaryzowanie rytuałów.

Omawiane książki pokazane zostały w kontekście przemian powieści modernistycznych i postmodernistycznych.

Link do pełnego tekstu dysertacji (na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej): https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13271/edition/11927/content?ref=desc

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
22.05.2007
End date:
15.07.2008
Key words:
Added on:
13 September 2018; 12:42
Edited on:
15 April 2020; 18:06 (Mariola Wilczak)

See also

01.12.2015

Realizm ekologiczny: perspektywa ekokrytyczna w literaturze

Celem pracy jest zaprezentowanie perspektywy ekokrytycznej i wprowadzenie jej do polskiego literaturoznawstwa na przykładach polskich i zagranicznych literatury nowoczesnej. Dzięki zwróceniu uwagi na potencjał literacki i intelektualny 2 połowy XIX wieku, okazuje się, że w tym okresie w Polsce mamy do czynienia z narodzinami nowowczesnego realizmu ekologicznego, dzięki m.in twórczości Dygasińskiego. Istotną figurą umocowania wyobraźni estetycznej ekokrytyki okazuje się zwierzę i narracje, które uwzględniają "zwierzęcy punkt widzenia". Tym sposobem w znaczenie ekokrytyczne wpisują się już teksty Sienkiewicza, Prusa czy Konopnickiej. Od Reymonta poprzez Gombrowicza do Leśmiana następuje otwarcie modernizmu na ekokrytyczną interpretację, by móc poszukać ich kontynuacji w literaturze współczesnej, przede wszystkim u Olgi Tokarczuk.

13.09.2018

Dyskurs erotyczny w twórczości modernistów rosyjskich i ukraińskich

14.01.2020

Adam Mickiewicz w dziewiętnastowiecznych tekstach bibliograficzno-wspomnieniowych

"Praca Doktorantki dzięki przyjętej nowej perspektywie badawczej oryginalnie pokazuje proces kształtowania się wizerunku Mickiewicza w tekstach biograficznych i wspomnieniowych. Wnosi wiele inspiracji do dalszych poszukiwań, zachęca do naukowej dyskusji, na którą w recenzji nie ma już miejsca". (Z recenzji prof. Marty Zielińskiej)

13.09.2018

Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.