Polish Studies Newsletter

Doctoral thesis

Added on: 14.07.2017

Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich

Field:
Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
City or town:
Opole
Supervisors:

Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich

Język poezji mistycznej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
12.12.2013
End date:
24.10.2016
Key words:
Added on:
14 July 2017; 14:07 (Marek Dybizbański)
Edited on:
14 July 2017; 14:08 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.