Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne I stopnia

Institution:
City/Town:
Rzeszów
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

  • specjalność media i broker informacji (researcher)

Student/ka zdobywa tytuł licencjata kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: media i broker informacji) i zyskuje uprawnienia do pracy w prasie, radiu i telewizji, instytucjach życia publicznego oraz w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, w których informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te niekiedy nie są określone jako infobrokerskie. Informacje dostarczane przez brokera są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być poddawane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich.

  • specjalność reklama, concierge, public relation

Student/ka zdobywa tytuł licencjata kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: reklama, concierge, PR) i zyskuje uprawnienia do pracy w mediach, instytucjach życia publicznego oraz różnego typu biurach, a także w agencjach reklamowych i PR oraz  w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi.

I TERMIN (rejestracja kandydatów od 05.06 do 11.07.2017 r.)

 

Information

Tuition fee:
wkrfil@ur.edu.pl
Duration of the course:
6 semestrów

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.