Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego. V edycja

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
09.05.2018

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz innych kierunków humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac Staszica).

Zajęcia planujemy raz w miesiącu:
w piątki od 15.45 do 19.00
w soboty i niedziele od 9.00 do 16.00


Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna:
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, agata.rocko@ibl.waw.pl; tel. 602-430-795


Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, praktyk glottodydaktycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej realizowanej w grupach.

Podczas studiów uczestnicy zobowiązani są odbyć praktyki glottodydaktyczne. Organizatorzy pomagają w znalezieniu miejsca praktyk, które na podyplomowych studiach glottodydaktycznych odbywają się w szkole Edu & More, specjalizującej się w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego. W ramach praktyk studenci będą mogli obserwować lekcje pokazowe, prowadzone przez naszych metodyków (na trzech różnych poziomach) oraz prowadzić lekcje języka polskiego jako obcego (na trzech różnych poziomach), hospitowane i nadzorowane przez naszych metodyków.

Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 2100 zł za semestr (można opłacać semestralnie) – I semestr do 30 września 2018, II semestr do 15 lutego 2019; świadectwo ukończenia 30 zł.

Inauguracja V edycji – październik 2018


Program zajęć

Przedmiot / Ilość godzin / Prowadzący

 1. Certyfikacja / 8 / Agnieszka Karolczuk
 2. Elementy prawa dla lektorów języka polskiego jako obcego / 8 / Mariusz Klink
 3. Gramatyka języka polskiego dla lektorów / 20 / Marlena Olechowska
 4. Gry i zabawy językowe, grywalizacja i gamifikacja w nauczaniu jpjo / 8 / Katarzyna Ciachowska
 5. Komunikacja międzykulturowa w klasie różnorodnej kulturowo i językowo / 12 / Ewa Pawlic-Rafałowska
 6. Kultura i tradycja w nauczaniu języka polskiego jako obcego / 8 / Agnieszka Pabiańczyk
 7. Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych / 4 / Agata Roćko
 8. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego / 20 / Agata Roćko
 9. Nauczanie specjalistyczne – język polski jako obcy w sferze biznesu / 4 / Agnieszka Pabiańczyk
 10. Nowoczesne technologie w edukacji językowej / 16 / Dorota Gruza
 11. Nowości w dydaktyce światowej – adaptacja na rynek polskiej glottodydaktyki / 4 / Dorota Gruza
 12. Praktyki glottodydaktyczne / 12 / Agata Roćko, Marzena Suska, Agnieszka Pabiańczyk
 13. Prezentacja i obrona pracy dyplomowej / 8 / Agata Roćko, Marzena Suska
 14. Profil lektora / profile studentów – praktyczne przygotowanie do zawodu: role lektora, praca z grupą, motywacja / 8 / Agnieszka Pabiańczyk
 15. Przygotowanie pracy dyplomowej. Seminarium dyplomowe / 8 / Agata Roćko
 16. Praca z dziećmi w nauczaniu jpjo / 4 / Marlena Olechowska
 17. Specyfika nauczania jpjo studentów z krajów Dalekiego Wschodu / 4 / Agnieszka Pabiańczyk
 18. Testowanie i ewaluacja na lekcji języka polskiego jako obcego / 4 / Agnieszka Pabiańczyk
 19. Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego / 20 / Marzena Suska
 20. Warsztaty emisyjno-logopedyczne dla przyszłych lektorów / 12 / Monika Wójcicka

Prowadzący zajęcia:

Agata Roćko – doktor hab. nauk humanistycznych, prof. IBL PAN - historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009–2017), metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, autorka wielu artykułów z zakresu kultury i historii literatury XVIII wieku oraz metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W 2013 roku otrzymała I nagrodę w kategorii: Instytucja Roku za najlepsze rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne, przyznaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce. Autorka glottodydaktycznych programów specjalizacji oraz programów studiów podyplomowych w IBL PAN, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie z zakresu metodyki języka polskiego jako obcego, wykładowca na podyplomowych studiach glottodydaktycznych.

Katarzyna Ciachowska – absolwentka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, filolog, lektor języka polskiego jako obcego, historyk. Nauczyciel języka polskiego i historii w szkole podstawowej i gimnazjum, wykładowca na specjalizacji glottodydaktycznej oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka artykułów z zakresu glottodydaktyki.

Agnieszka Karolczuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wieloletni wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, redaktor i korektor w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”. Autorka wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki oraz językoznawstwa.

Marlena Olechowska – lektor i metodyk języka polskiego jako obcego. Trener szkoleń dla nauczycieli związanych z motywowaniem uczniów, nauczaniem gramatyki języka polskiego jako obcego. 2014-2015 – e-nauczyciel i współtwórca programu kształcenia językowego w projekcie Do matury online – kurs języka polskiego z wykorzystaniem e-learningu wspierający przygotowanie do matury, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wykorzystuje techniki dramy podczas swoich zajęć, szczególnie w pracy z dziećmi. Pracuje z dziećmi Polonii i Expatów przygotowując je do szkolnych egzaminów.

Ewa Pawlic-Rafałowska – polonistka, absolwentka studiów podyplomowych „Dydaktyka języka polskiego jako obcego”, nauczyciel dyplomowany. Doradca metodyczny m. st. Warszawy, egzaminator Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji cudzoziemców, współtwórczyni projektów zmierzających do stworzenia systemowych zmian dotyczących edukacji cudzoziemców w warszawskich szkołach. Koordynatorka zespołu autorów (i współautorka) publikacji Ku wielokulturowej szkole w Polsce – Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego. Współautorka i redaktor merytoryczny poradnika Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi.

Marzena Suska – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, z wieloletnim doświadczeniem pracy w liceum, gimnazjum oraz szkole podstawowej, metodyk, lektor języka polskiego jako obcego z wieloletnim stażem, wykładowca na specjalizacji glottodydaktycznej oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka programów, podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Dorota Gruza – politolog, pomysłodawczyni i współtwórczyni portalu e-learningowego polishonlinenow.com, odpowiedzialna za rozwój funkcjonalności portalu i platformy e-learningowej oraz interaktywnych kursów języka polskiego jako obcego, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców. Współautorka zawartości merytorycznej platformy e-learningowej (platforma Moodle) - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach zaawansowania (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów.

Agnieszka Pabiańczyk – lektor i metodyk języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem, współwłaścicielka Edu & More – szkoły języka polskiego dla obcokrajowców, koordynator ds. merytorycznych, odpowiedzialna za:
- zawartość merytoryczną platformy e-learningowej - 220 interaktywnych lekcji do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na 4 poziomach (od A1 do B2), sprofilowanych w kursy: Polski na co dzień i na studia, Polski w pracy i biznesie, Polski dla turystów,
- opiekę metodyczną nad kursami stacjonarnymi prowadzonymi na każdym poziomie zaawansowania z zastosowaniem nauczania mieszanego,
- opracowanie zeszytów ćwiczeń zintegrowanych z programem kursów umieszczonych na platformie e-learningowej polishonlinenow.com,
Współautorka serii podręczników do samodzielnej nauki polskiego: Polski. Bez problemu!

Monika Wójcicka – polonistka, logopeda z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w interdyscyplinarności w logopedii i wielostronnej stymulacji pacjentów z problemami logopedycznymi.

Mariusz Klink – radca prawny


Terminy zjazdów 2018/2019

 1. październik 19-20-21
 2. listopad 23-24-25
 3. grudzień 14-15-16
 4. styczeń 18-19-20
 5. luty 22-23-24
 6. marzec 22-23-24
 7. kwiecień 12-13-14
 8. maj 17-18-19
 9. czerwiec 7-8-9

Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów,
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106
Sekretarz: Anna Ryjak
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon: codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008, dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Zapisy od 9 maja 2018 r. Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN. Serdecznie zapraszamy!

Information

Tuition fee:
2100 zł za semestr; wpisowe: 300 zł
Duration of the course:
2 semestry (192 godziny lekcyjne)
Added on:
20 July 2018; 16:20 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 July 2018; 16:26 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.