Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 03.02.2017
Added on: 05.09.2016

Kurs "Przeżyj przygodę z językiem polskim w Gdańsku"

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Type of the programme:
Courses
Announced on:
01.09.2016

Intensywny kurs języka polskiego przeznaczony dla osób z podstawową znajomością języka polskiego, które z powodów osobistych lub zawodowych chcą doskonalić znajomość języka w środowisku polskojęzycznym, mając jednocześnie możliwość poznawania kraju i jego kultury. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Informacje dodatkowe: przewidziana jest możliwość zakwaterowania w domu studenckim (miesięczna odpłatność za miejsce w pokoju: 490 zł) oraz możliwość wykupienia przez słuchacza dodatkowych zajęć: sportowych, z języka angielskiego oraz innych z oferty UG.

Wymiar godzin: 270 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu (codziennie 4 godziny dydaktyczne) w godzinach przedpołudniowych.

 

Termin: 13.02.2017 r. - 3.06.2017 r.            

Liczba osób w grupie: 8-12

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną - ckijpug@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

________________________________________________________

Experience the Polish Language and Culture in Gdańsk

We offer an intensive course for foreigners with a basic command of Polish who want to learn this language for personal and/or professional purposes.

Possible accommodation at a student hostel in a double room: 490 Polish zlotys a month per person.

It is also possible to enroll on other paid courses (sports, English etc.) offered by the University of Gdańsk.

270 classes: four 45-minute classes 5 times a week (Mon-Fri)

Course dates:  13.02.2017 r.- 3.06.2017 r.

Number of students per group: 8-12

Fee: 4,800 Polish złotys

Enrolment deadline:               3.02.2017 r.

Enrolment by e-mail:              ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course.

Information

Tuition fee:
4800 zł
Duration of the course:
jeden semestr
Added on:
5 September 2016; 19:14 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 September 2016; 19:14 (Mariola Wilczak)

See also

05.09.2016

Kurs "Polszczyzna w pigułce – na uczelni i wśród przyjaciół"

Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

05.09.2016

Kurs "Język polski i kultura polska"

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Pożądany poziom znajomości języka: podstawowe zwroty i wyrażenia. Plan kursu przewiduje 30 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), 30 godzin profilowanych zgodnie ze studiowanym przez słuchaczy kierunkiem oraz 15 godzin wykładu z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo- -dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

22.11.2019

Polish philology - undergraduate (full-time) studies

The Polish philology studies program includes knowledge of  history and theory of literature as well as knowledge of language. There are numerous classes to choose from, devoted to  film, theater, editing, contemporary literature, language communication and more. Students can acquire basic humanistic knowledge, broaden their horizons and develop the intellectual work skills necessary in many historical, social and artistic disciplines. They can participate in specialized classes, the completion of which is confirmed by an entry in the diploma.

03.06.2017

Logopedia - studia I stopnia

Kierunek Logopedia na UWM powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego oraz Nauk Społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.