Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Polish philology - undergraduate (full-time) studies

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

The Polish philology studies program includes knowledge of  history and theory of literature as well as knowledge of language. There are numerous classes to choose from, devoted to  film, theater, editing, contemporary literature, language communication and more. Students can acquire basic humanistic knowledge, broaden their horizons and develop the intellectual work skills necessary in many historical, social and artistic disciplines. They can participate in specialized classes, the completion of which is confirmed by an entry in the diploma.

The following specializations are offered:

• museological

• • language communication: media, advertising, PR

• theatrological

• filmological

• editing

• teaching

________________________________________

There are 11 student research groups at the Faculty of Humanities.

Students can also develop their interests and passions as part of the activities of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw’s Choir and the Academic Theater.

Faculty students can also study at other universities in Poland (under the MOST program) and abroad (under the ERASMUS program), among others in Cambridge, Paris, Swiss Friborg, Genoa, Ostrava, Olomouc, Vilnius, and Budapest.

________________________________________

PROFESSIONAL PROSPECTS FOR GRADUATE OF POLISH PHILOLOGY

Studies in Polish philology provide extensive humanistic knowledge, teach the understanding and interpretation of various cultural texts. They equip the graduate with fluency in using correct and beautiful Polish and develop analytical and communication skills. Classes taught in Polish philology prepare for work in educational and cultural institutions (education, publishing houses, cultural institutions, archives), as well as in the media (magazine editors, massmedia). Graduates of philological studies find themselves in the work of an editor and proofreader, and often, after gaining additional qualifications, find employment in administration, marketing and broadly understood business.

Studies in Polish philology are a valuable complement to the education of students and graduates of other humanities studies, especially journalists, culture experts, historians, museumologists, philosophers and theologians.

Study programme

 

Information

See also

22.11.2019

Filologia polska - studia magisterskie (stacjonarne)

Program studiów II stopnia na kierunku filologia polska pozwala pogłębić wiedzę w zakresie historii literatury, zwłaszcza najnowszej, metodologii badań literackich i językowych. Umożliwia doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także intensywny rozwój w ramach wybranej przez siebie specjalności. Program stwarza możliwość łączenia studiów z praktyką zawodową lub dodatkowymi studiami na innych kierunkach i uczelniach europejskich. Pozwala zdobywać doświadczenia w pracy artystycznej i dziennikarskiej.

22.11.2019

Postgraduate Contemporary Editing Study at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (CSWU)

The goal of the Postgraduate Contemporary Editing Study CSWU is to learn how to edit and revise texts, publish them in electronic form as e-books, on websites, administrative, state, governmental or private panels, in magazines, as well as prepare scientific papers and any documents.

22.11.2019

The Doctoral School of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Since 2019/2020, recruitment for studies in the literary sciences discipline has taken place as a recruitment to the Doctoral School Of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UCSW).

02.05.2020

Nabór do Szkoły Doktorskiej Anthropos

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.