Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 31.10.2018
Added on: 26.10.2018

Programowanie w języku Python

City/Town:
Warszawa
Type of the programme:
Warsztaty

Python to jeden z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych w projektach humanistyki cyfrowej. Elastyczność oraz dostępność wielu modułów i bibliotek pozwala realizować z tym językiem nawet skomplikowane zadania związane z przetwarzaniem tekstów, analizą i wizualizacją danych czy pozyskiwaniem zasobów i danych z Internetu (scrapowanie).

Prowadzący: Piotr Kasprzyk (CKC UW)
Liczebność grup: 15
Wymogi sprzętowe: Na zajęcia zapraszamy z własnym laptopem z myszą.
Termin: 7 listopada - 9 stycznia

Zajęcia będą odbywać się w środy co dwa tygodnie, od 24 października do 9 stycznia w sali warsztatowej LaCH UW (ul. S. Banacha 2C, budynek CeNT-1, II piętro)

Program spotkań:

Podstawy programowania: 7 listopada (środa) 16.30-19.30
Git i GitHub w kodowaniu: 21 listopada (środa) 16.30-19.30
Automatyczna obróbka plików tekstowych: 5 grudnia (środa) 16.30-19.30
Programowy dostęp do zasobów internetowych: 19 grudnia (środa) 16.30-19.30
Wizualizacja danych: 9 stycznia (środa) 16.30-19.30

Na zajęcia na poziomie podstawowym zapraszamy humanistów i humanistki, którzy chcieliby wykorzystywać język Python w prowadzonych przez siebie badaniach i nie mają doświadczenia w programowaniu.

UWAGA! Obecność na wszystkich zajęciach z cyklu jest obowiązkowa (oczywiście akceptujemy ważne usprawiedliwienia) – wynika to z faktu, że do udziału w każdych kolejnych zajęciach konieczna będzie wiedza z poprzedniego spotkania.

Rekrutacja potrwa do 31 października do końca dnia, potwierdzenia udziału w zajęciach prześlemy do 5 listopada. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają pracownicy/pracownice, doktoranci/doktorantki oraz studenci/studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałe osoby zapraszamy w miarę dostępności wolnych miejsc.

(informacja Organizatorów)

Information

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.