Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.10.2016 - 30.10.2016
Added on: 08.10.2016

20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Type of the event:
Trade fair
City or town:
Kraków

Spośród autorów, którzy potwierdzili obecność na tegorocznym święcie literatury, wymienić należy m.in. prof. Jerzego Bralczyka, Katarzynę Bondę, Sylwię Chutnik, Jacka Hugo-Badera, Małgorzatę Kalicińską, Grzegorza Kasdepke, o. Leona Knabita OSB, Marka Krajewskiego, Wojciecha Kuczoka, Andrzeja Pilipiuka, Filipa Springera,  Andrzeja Stasiuka, Mariusza Szczygła, Olgę Tokarczuk, Szczepana Twardocha oraz  Janusza L. Wiśniewskiego.

Tegorocznego Gościa Honorowego – Izrael – reprezentować będą m.in. Eshkol Nevo oraz Meir Shalev.

Pełen program, wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi, znajduje się na stronie Targów.

Spośród imprez towarzyszących warto zwrócić uwagę m.in. na Salonik Literacki, w ramach którego przewidziano m.in. spotkania:

29.10.2016 (sobota)

  • godz. 13:00-14:00: Aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne oczami nestora polskiej diarystyki, biografistyki i beletrystyki - spotkanie z Józefem Henem i jego książkami "Powrót do bezsennych nocy" oraz "Bruliony profesora T."
  • godz. 14:00-15:00: Od deski do deski. Krytycy czy czytelnicy, dyskutują: Sylwia Chutnik, Janusz Leon Wiśniewski i Tomasz Sekielski.

Podczas Spotkań w salach czekać nas będą:
27.10.2016 (czwartek)
Sala Budapeszt C

  • godz. 13:00-14:00: Rozstrzygnięcie Konkursu Gaudeaumus 2016.
  • godz. 14:00-15:00: spotkanie "Między nadzieją i rozpaczą. Psychoanaliza w polskiej nauce, literaturze i sztuce 1900 - 2016".

Sala Lwów A

  • godz. 16:00-17:00: O prowansalskich podróżach, winie i poezji, która nie zawsze "tłumaczy się sama". Spotkanie z Adamem Wodnickim, tłumaczem literatury francuskiej, pisarzem i artystą. Prowadzenie: Aleksandra Niemirycz, prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.