Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 04.09.2019 Start date: 12.11.2019

Fourth International Communication Styles Conference

Krosno | Conference Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Added on: 07.11.2019 Start date: 13.11.2019

Wieczór wspomnieniowy wokół książki Andrzeja Gronczewskiego "Dłonie czasu"

Warszawa | Meeting Wydział Polonistyki UW | Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Warszawski TLiAM
Added on: 20.02.2019 Start date: 13.11.2019

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze

Poznań | Conference Biblioteka Raczyńskich | Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | Biblioteka Kórnicka PAN | Muzeum Powstania Warszawskiego | Muzeum Historii Polski | Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu UAM
Added on: 11.11.2019 Start date: 14.11.2019

Prelekcja prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego: "Poezja jako tekst kultury (casus Leśmiana)

Białystok | Lecture Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 07.11.2019 Start date: 14.11.2019

"Łzy w literaturze..."

Częstochowa | Conference Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Added on: 10.09.2019 Start date: 15.11.2019

Protest, Rebellion, Nonconformity. Historical, Social and Cultural Contexts

Kraków | Conference Uniwersytet Jagielloński | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Added on: 12.08.2019 Start date: 16.11.2019

Kulturotwórcza funkcja gier. Gry i granie jako rozrywka, nauka i sztuka

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Added on: 31.05.2019 Start date: 18.11.2019

Literatura dokumentu osobistego w perspektywie międzykulturowej

Warszawa | Seminar Uniwersytet Warszawski | Wydział Orientalistyczny UW
Added on: 31.05.2019 Start date: 18.11.2019

Retoryka i medycyna / XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Warszawa | Conference The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN | Polskie Towarzystwo Retoryczne
Added on: 11.11.2019 Start date: 20.11.2019

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony"

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.