Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.10.2020 - 16.10.2020
Added on: 20.07.2020

Animacja w Sieci – nabór projektów / Ogólnopolska Giełda Projektów

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Trwa nabór projektów realizowanych za pośrednictwem internetu z zakresu animacji kultury i edukacji kulturowej. Projekty zostaną zaprezentowane na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, która odbędzie się 15–16 października w Warszawie.

Zdj. Narodowe Centrum Kultury

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do 31 października 2020 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji. Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy. 

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów, które:

  • tworzą i podtrzymują więzi społeczne, poprzez działania wykorzystujące m.in. medium internetu,
  • edukują, szerzą wiedzę poprzez działania wykorzystujące m.in. medium internetu,
  • digitalizują i udostępniają zbiory instytucji i organizacji w internecie,
  • rozwijają nowe umiejętności odbiorców poprzez działania prowadzone m.in. za pomocą medium internetu,
  • pobudzają kreatywność odbiorców poprzez działania prowadzone m.in. za pomocą medium internetu,
  • umożliwiają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wśród osób zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturową przy wykorzystaniu m.in. medium internetu,
  • rozwijają twórczość artystyczną poprzez prowadzenie działań m.in. za pomocą medium internetu,
  • używają rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalności aplikacji (sieciowych i na urządzenia) i stron internetowych w kontekście animacji kultury.

Zespół oceniający wybierze 16 projektów, które najlepiej wpisują się w założenia tegorocznej konferencji. Zespół składa się z przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury, Akademickiego Centrum Kultury UMCS oraz regionalnych koordynatorów minionych edycji, czyli Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, Instytutu Dizajnu w Kielcach, Białostockiego Ośrodka Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury, Katowice Miasto Ogrodów, Strefa Kultury Wrocław, Warsztatów Kultury w Lublinie, Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. 

Wyniki naboru pojawią się pod koniec sierpnia.

Autorzy pozostałych projektów, które nie zakwalifikują się do finałowej szesnastki, będą mieli szansę zaprezentować swoje działania podczas sesji posterowej.

Tegoroczna odsłona wydarzenia przewidziana jest także w rzeczywistości wirtualnej. Rejestracja dla uczestników i szczegółowy program X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów zostaną opublikowane w połowie września.

Information

Application deadline for speakers:
02.08.2020
Fee:
Bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.