Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.01.2021 - 20.01.2021
Added on: 03.01.2021

Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy / Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 roku.

źródło grafiki: strona internetowa konferencji
W zakres przyjętej tematyki wchodzą poniższe obszary:
● edukacyjny aspekt kreowania relacji społecznych w Internecie,
● prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci,
● życiowe sukcesy i porażki w społecznej przestrzeni Internetu,
● psychologiczne konteksty relacji w sieci,
● rola kultury w sieci i sieci w kulturze,
social media i infoetyka,
● humanista w Internecie.
Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu, który nie wchodzi w zakres powyższych obszarów, jednak mieści się w temacie głównym.
 
Konferencja jest bezpłatna, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym udziale.
Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej w formie e-booka. Dopuszczone zostaną prace z pozytywną recenzją.

Terminy:
  • 4 grudnia 2020 r. – zgłoszenie udziału w konferencji i nadsyłanie abstraktów wystąpień poprzez formularz umieszczony na dole strony
  • 14 grudnia 2020 r. – ogłoszenie zakwalifikowanych wystąpień
  • 17 stycznia 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
  • 19-20 stycznia 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy
  • 8 marca 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania rozdziałów do monografii naukowej
Konferencja objęta patronatem honorowym przez:
prof. dr hab. Beatę Przyborowską, Prorektora ds. Studenckich UMK w Toruniu,
p. Dziekana, dra hab. Radosława Sojaka, prof. UMK,
prof. dr hab. Krzysztofa Rubachę, Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK,
dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL, Prorektora ds. Studentów i doktorantów KUL,
p. Dziekan, dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik, prof. KUL i Kolegium Dziekańskie WNH KUL,
p. Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 
Komitet naukowy:
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
dr Monika Szabłowska-Zaremba, KUL
 
Komitet organizacyjny:
mgr Kinga Bzymek, KUL
lic. Natalia Stek, UMK
lic. Magdalena Owczarczyk, KUL
lic. Julia Pokaczajło, UMK
lic. Jolanta Błaszczuk, KUL
lic. Angelika Izdebska, KUL
 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See also

22.01.2019

Europejczyk, wygnaniec, chrześcijanin. O prozie Józefa Wittlina

Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zaprasza  na pierwsze w nowym roku zebranie naukowe. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali GG- 20 (Czytelnia Biblioteki IH).  W programie wykład dra hab. Ryszarda Zajączkowskiego, prof. KUL pt. „Europejczyk, wygnaniec, chrześcijanin. O prozie Józefa Wittlina".

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.