Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.11.2017 - 16.11.2017
Added on: 14.11.2017

Bałtowie dalecy i bliscy

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa
Pracownia Polsko - Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego zaprasza na wykład z cyklu „ Bałtowie dalecy i bliscy”.
Wykład zatytułowany Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas devums Polijas un Latvijas zinātnisko un kultūras sakaru paplašināšanā (Wkład Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego w rozwój relacji naukowych i kulturowych Polski i Łotwy) wygłosi Dr Venta Kocere, Dyrektor Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego.
 
Wykład odbędzie się 16 listopada 2017 roku, o godz. 17.00, sala nr 17 w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu  Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Język wykładu: język łotewski z tłumaczeniem na język polski.
 
Dr Venta Kocere przedstawi działalność międzynarodową jednej z najstarszych bibliotek w Europie - Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Łotewskiego, która została założona w 1524 r.. Unikalny zasób biblioteki jest wykorzystywany naukowo dla rozwoju współpracy z różnymi krajami, w tym także z Polską. Przedstawione zostaną różnorakie formy aktywności naukowej Biblioteki - badania naukowe zasobów, wystawy, konferencje i inne, mające na celu poszerzenie kontaktów kulturowych i naukowych Łotwy i Polski.
 

 

Information

Address:
Krakowskie Przedmieście 26/28

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.